Grein

Jóhann Elíasson.
Jóhann Elíasson.

Jóhann Elíasson | 12.12.2004 | 13:20Skattalækkanir til hvers og fyrir hverja?

Nú á að dengja yfir okkur skattalækkunum, hvort sem við viljum eða ekki. Þessi fullyrðing þarfnast útskýringar og útskýringarnar þurfa að vera mjög trúverðugar svo hægt verði að taka mark á þeim. Þá skal ég byrja að reyna að útskýra þessi ósköp og reyna að gera það þannig að fólk sjái í gegnum þann blekkingarvef sem forsætisráðherra og fjármálaráðherra hafa verið að spinna og halda að almenningur í landinu trúi á og haldi eins og nýtt net.

Forsætisráðherra, tjáði þjóðinni það að undanfarin ár, hafi efnahagslíf þjóðarinnar verið í miklum blóma og það hefðu verið hér mikil góðæri og vegna þess hefði skapast „svigrúm“ til skattalækkana og þetta tækifæri ætlaði ríkisstjórnin að nýta. Þessi rök eru mjög svo lítilsverð og varla trúi ég því að nokkuð mannsbarn láti blekkjast af svona fagurgala. Á meðan fjárlög eru með þeim ósköpum sem þau eru í dag og hafa verið undanfarin ár það er að segja að það er stöðugur niðurskurður í heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og félagskerfinu ekki hefur verið svigrúm til þess að standa við samninginn við öryrkja, sem var gerður korteri fyrir kosningar og svona mætti lengi telja. Þegar við getum ekki „rekið“ ríkissjóð almennilega, án þess að þegnar landsins þurfi að taka á sig auknar greiðslur vegna hækkunar kostnaðarhlutdeildar einstaklinga, hefur ekki skapast svigrúm til skattalækkana. Það þarf enga sprenglærða sérfræðinga til að sjá það.

Þá er það þáttur fjármálaráðherra í þessum blekkingarleik. Mér er sagt að maðurinn sé ágætlega að sér í hagfræði en það fer nú fyrir lítið þegar hann er að tala fyrir þessum tillögum það er eins og hann sé lokaður inni í einhverju glerbúri og viti ekkert hvað er á seiði í þjóðfélaginu, veit hann kannski ekki að það þarf að draga úr framkvæmdum hins opinbera þegar uppsveifla er í efnahag þjóðarinnar og að draga úr útgjöldum hins opinbera jafnframt? Hvers vegna er þetta ekki gert? Hann leggur fram fjárlög á hinu háttvirta alþingi, þar er gert ráð fyrir hækkun ríkisútgjalda á milli ára sem nema 8% á meðan verðbólga er 3,5% en það er gert ráð fyrir mun lægri verðbólgu í forsendum fjárlaga. Hann talar um það að þessar áætluðu skattalækkanir komi öllum til góða. Jú það er rétt en ávinningurinn er ákaflega misjafn svo ekki sé nú fastar að orði kveðið, það á að fella niður hátekjuskattinn, sem var 7% þegar tekjur einstaklings fara yfir visst mark, það á að fella niður eignaskattinn, barnabætur eiga að hækka, skattprósentan á að lækka um 3% á þremur árum og persónuafsláttur á að hækka um 5,5% á þremur árum.

Rétt er að taka það fram að þessar tölur eru uppgefnar samkvæmt verðlagi í dag (í þessum tölum er ekki gert ráð fyrir neinum breytingum á verðlagi). Þegar fyrirhugaðar skattalækkanir eru að fullu komnar til framkvæmda afsalar ríkissjóður sér 22 milljörðum í tekjur, hvar ríkið ætlar sér að bæta sér upp þennan tekjumissi er vandséð því þó svo að gert hafi verið ráð fyrir miklum tekjuafgangi við gerð fjárlaga þá hefur reyndin orðið önnur þegar ríkisreikningur hefur verið gerður upp.

Þá er það borið fyrir almenning að framkvæmdunum fyrir austan (ég geri ráð fyrir að þar sé átt við Kárahnjúkavirkjun og álver á Reyðarfirði) verði lokið árið 2006 og það sé aðalástæðan fyrir því að skattalækkunin taki yfir þetta langan tíma. En ég spyr þá bara: Eru engar framkvæmdir fyrirhugðar eftir árið 2006? Spyr sá sem ekki veit. En getur það verið að kosningar til alþingis árið 2008 eigi þarna einhvern hlut að máli?

Ekki get ég hætt þessum skrifum án þess að fjalla aðeins um framgöngu varaformanns fjárlaganefndar alþingis vegna þessa máls. Það má hann eiga að hann er viljugur að koma í hina ýmsu spjallþætti og tjá sig um hin ýmsu mál en í þættinum Silfur Egils, sem var sunnudaginn 28 nóvember opinberaði hann svo hressilega vankunnáttu sína á efnahagsmálum og hagstjórn að maður verður að spyrja sig að því hvort svona maður geri nokkuð gagn í fjárlaganefnd.

Alveg síðan 1988 (þegar staðgreiðslukerfi skatta var tekið upp) hefur hlutfall skattgreiðslna af launatekjum verið að hækka og nú ætlar ríkisstjórnin að fara að taka á þessum málum. En það verður að gera þessa hluti á trúverðugan hátt og einnig er það mikilvægt að tímasetningin sé rétt. Kemur það þeim til góða sem verst eru staddir að fella niður hátekjuskattinn, lækka skattprósentuna, fella niður eignaskattinn og hækka persónuafsláttinn lítillega? Og tímasetningin er alveg afleit svo ekki sé nú meira sagt.

Dæmin um „trausta“ efnahagsstjórn hef ég því miður ekki séð.

Jóhann Elíasson, fyrrverandi stýrimaður.


Til baka - Prenta grein - Senda grein - Senda á Facebook

Byggir á LiSA CMS. Advania - LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi