Frétt

Sigurður Pétursson | 29.12.2006 | 09:30Við áramót 2007 - fjárhagur Ísafjarðarbæjar

Sigurður Pétursson.
Sigurður Pétursson.
Í-listinn í Ísafjarðarbæ hefur nú starfað í bæjarstjórn í hálft ár. Bæjarfulltrúar Í-listans, Arna Lára Jónsdóttir, Jóna Benediktsdóttir, Magnús Reynir Guðmundsson og Sigurður Pétursson, senda öllum bæjarbúum þakkir fyrir samstarf og stuðning á árinu 2006 og vænta góðs af starfi næsta árs.

Á fundi sínum 21. desember samþykkti bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar fjárhagsáætlun fyrir árið 2007. Bæjarfulltrúar Í-listans greiddu atkvæði gegn tillögunni og lögðu fram eftirfarandi bókun því til áréttingar. ,,Bæjarfulltrúar Í-lista lýsa yfir andstöðu sinni gegn fjárhagsáætlun, sem bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hafa samþykkt fyrir árið 2007. Í áætluninni eru óljósar og óraunhæfar hagræðingarkröfur og flatur niðurskurður rekstrarútgjalda, sem geta þýtt skerðingu á grunnþjónustu við bæjarbúa. Þar er einnig gert ráð fyrir niðurskurði í skólamálum á Flateyri og Suðureyri, sem eru í beinni andstöðu við stefnu Í-lista. Fjárhagsáætlun ársins 2007 gerir ráð fyrir áframhaldandi rekstrarhalla Ísafjarðarbæjar og aukinni skuldasöfnun, án þess að tekið sé á þeim vanda. Bæjarfulltrúar Í-lista lýsa fullri ábyrgð á hendur fulltrúum D- og B-lista vegna samþykktar þessarar fjárhagsáætlunar og greiða því atkvæði gegn henni.“

Í umræðum um fjárhagsáætlun bæjarins fyrir næsta ár lögðu fulltrúar Í-listans áherslu á að taka yrði á þeim vanda sem bærinn stendur frammi fyrir með róttækum aðgerðum og kerfisbreytingum, án þess að nauðsynleg þjónusta við bæjarbúa yrði skert. Þess vegna lögðu bæjarfulltrúar Í-listans fram ítarlegar tillögur um sparnað og hagræðingu í rekstri.

Tillögur Í-listans

Sparnaðartillögur Í-listans í fimm liðum gerðu ráð fyrir að draga úr launakostnaði hjá hæstlaunuðu starfsmönnum bæjarins. Í þeim fólst að draga úr fastri yfirvinnu samkvæmt ráðningarsamningum, skera niður bifreiðastyrki um 25%, lækka yfirvinnu um 10%, lækka laun bæjarstjóra (hann hefur tekið að sér aukna ábyrgð á öðrum sviðum eftir að hann var endurráðinn síðasta sumar), hækka ekki nefndarlaun bæjarins og lækka álag sem formenn nefndanna fá í sinn hlut. Auk þessa gerði Í-listinn tillögu um að hækka fasteignaskatt á fyrirtæki. Alls gerðu tillögur Í-listans ráð fyrir sparnaði uppá 35-37 milljónir og tekjuauka um 7 milljónir. Með þessum ráðum hefði hagur bæjarins batnað rúmar 40 milljónir. Auk þessa lagði Í-listinn til að gert yrði átak í hagræðingu á skíðasvæði, hjá slökkviliði og á skóla- og fjölskylduskrifstofu, sem skila myndu 5-7 milljóna sparnaði strax á næsta ári.

Tillögur okkar um niðurskurð hjá yfirmönnum bæjarins, þar á meðal bæjarstjóra, voru felldar af bæjarfulltrúum Framsóknar- og Sjálfstæðismanna, eða þeim vísað til frekari meðferðar í endurskoðunarferli á stjórnsýslu bæjarins. Þess má geta að endurskoðun bæjarmálasamþykktar og stjórnkerfis hefur verið í gangi um tíma, en aðeins einn fundur verið haldinn haustið 2006, hvað sem síðar verður.

Hækkun fasteignagjalda

Sá hópur sem verður fyrir mestum álögum á næsta ári, miðað við fyrra ár, eru íbúðareigendur í Ísafjarðarbæ. Er það annað árið í röð sem auknar álögur eru lagðar á þennan hóp bæjarbúa. Í fyrra hækkuðu sorpgjöld í bæjarfélaginu þannig að ekki finnast hærri gjöld hér á landi og fasteignamat íbúðarhúsnæðis, sem fasteignagjöldin eru reiknuð af, hækkaði frá 5 - 20%, mest á Ísafirði. Nú eru sorpgjöld heimilanna hækkuð aftur úr 20 þúsund krónum í 29 þúsund á íbúð, eða um 45%. Álagningarstuðlar lóðaleigu og holræsagjalds eru hækkaðir og reiknað er með hækkun fasteignamats á Ísafirði um 10% (en ekki á öðrum þéttbýlisstöðum eða á atvinnuhúsnæði). Þetta þýðir að íbúðareigendur í Ísafjarðarbæ og sérstaklega á Ísafirði taka á sig auknar byrðar annað árið í röð.

Eigendur íbúðarhúsnæðis hafa þannig tekið á sig auknar álögur, en eigendur atvinnuhúsnæðis ekki. Í þessu ljósi lagði Í-listinn til að hækka álagningaprósentu fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði upp í leyfilegt hámark, einsog mörg sveitarfélög gera. B- og D-listi tóku þá tillögu upp við seinni umræðu fjárhagsáætlunar, þó þeir hefðu hlutfallið 0,05% lægra en Í-listinn lagði til.

Mál Í-listans – svikin loforð D-listans

Þau mál sem Í-listinn og fulltrúar hans lögðu áherslu á fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor komu fram í sérstökum tillögum. Þar bar hæst tillaga um gjaldfrjálsan leikskóla fyrir fimm ára börn. Kostnaður við þessa ákvörðun er talinn 12-14 milljónir. Þetta töldum við forgangsmál og að með sparnaði og hagræðingu í bæjarkerfinu mætti verða við þessu loforði flokkanna frá því fyrir kosningar. Því miður náðist ekki samstaða um þetta mál og Sjálfstæðismenn sviku þar með loforð sitt við foreldra leikskólabarna með því að ákveða að gefa 5 ára börnum aðeins afslátt í tvo tíma í leikskólanum. Með sama áframhaldi munu þeir treina sér loforðið fram að næstu kosningum.

Annað loforð sem þeir voru búnir að gleyma, rifjaðist upp fyrir þeim þegar Í-listinn lagði fram tillögu um að næsta sumar yrði gerður sparkvöllur á Flateyri. Við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar var ekki gert ráð fyrir sparkvelli á næsta ári, og fram kom að nýr völlur frá KSÍ hefði verið afþakkaður. Eftir að Í-listinn lagði fram tillögur sínar, sáu B- og D-listi sig um hönd og settu sparkvöll inn á áætlun. Samþykkt var tillaga Í-listans um að næsti sparkvöllur verði byggður á Flateyri, í samstarfi við íbúasamtökin og áhugafólk á staðnum. Annað loforð, um uppbyggingu gámastöðvar á Suðureyri, náðist hinsvegar ekki fram, þrátt fyrir tillögu Í-listans. Það loforð bíður síðari tíma, einsog loforð um sundhöll og líkamsræktarstöð á Ísafirði, athugun á heitu vatni í Skutulsfirði og að setja fjármagn í undirbúning hjúkrunarheimilis á Ísafirði. Vonandi hafa Sjálfstæðismenn ekki hugsað sér að nota þessi loforð aftur eftir fjögur ár!

Samstaða um góð mál

Bæjarfulltrúar allra flokka sameinuðust um afgreiðslu nokkurra tillagna Í-listans á fundi bæjarstjórnar þann 21. desember. Allir bæjarfulltrúar vinna í einlægni að sameiginlegu markmiði, að auka vöxt og viðgang bæjarins og efla bæjarlífið. Það er því oftast þannig að bæjarfulltrúar eru sammál um markmiðin, en ekki alltaf um leiðirnar eða forgangsröðun. Um það snúast stjórnmál. Mörg þeirra mála sem Í-listinn tók upp við fjárhagsumræðuna fengu góðar undirtektir B- og D-lista, alveg einsog margt af því sem þeir flokkar hafa lagt til, er í sama anda og Í-listinn stefnir að. Af þeim málum sem Í-listinn lagði til og hinir flokkarnir tóku undir, eða hafa sett á sína stefnuskrá, má nefna framlag til mótunar stefnu í málefnum útlendinga í samstarfi við Fjölmenningarsetur, setningu reglna um þátttöku bæjarins í kostnaði við íþrótta- og tómstundastarf barna og unglinga, framlag til safnahúss frá fyrra ári verði lagt til hliðar en ekki látið falla niður og að frágangur lóðar við Tjörn á Þingeyri verði komið í verk næsta sumar.

Andlitslyfting bæjarstjórans og fylgismanna hans

Fyrr var bent á það að fjárhagsstaða Ísafjarðarbæjar væri slæm. Þróunin er öll á einn veg. Framlegð frá rekstri er of lítil til að standa undir nauðsynlegum endurbótum og fé til framkvæmda þarf allt að taka að láni. Skuldir munu aukast um 437 milljónir á þessu ári og kringum 200 milljónir á því næsta. Heildarskuldir bæjarins verða þá um 3.200 milljónir. Viðbrögð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í bæjarstjórn við þessari erfiðu stöðu eru fremur máttlaus. Til að reyna að bjarga andlitinu, lögðu þeir fram tvær tillögur til að bæta stöðuna á pappírunum: Að Fasteignir Ísafjarðarbæjar spari um 10 milljónir, og almennan sparnað allra rekstrarþátta um 4% eða um 30 milljónir. Með þessu er staðan löguð um 40 milljónir, frá fyrstu tillögu þessara sömu flokka. Það má segja þeim til hróss, að með þessu reyni þeir að klóra í bakkann sem við blasir og hanga á skurðbarminum næsta árið. En takið er lítið og hæpið að ráðin dugi. Flatur niðurskurður af þessu tagi, lítt rökstuddur eða undirbyggður, hefur sýnt sig að verða sjaldnast að veruleika. Það mætti halda að „varatillaga“ B- og D-lista sé þessvegna til komin, en hún gengur útá heimild til að selja 7 íbúðir í eigu bæjarins á Hlíf I.

Bæjarfulltrúar Í-listans eru algerlega mótfallnir sölu íbúða á Hlíf I til þess að bæta rekstrarstöðu bæjarins. Orkubúið var selt, og þeir peningar eru uppurnir. Nú á að taka til við að selja fleiri eignir. Eignir sem safnað var upp áratugum saman af íbúum Ísafjarðar í sérstökum elliheimilissjóði og með framlögum bæjarbúa. Bæjarfulltrúar Í-listans munu ekki samþykkja sölu á eignaríbúðum Ísafjarðarbæjar, nema fjármagnið fari til að byggja hjúkrunarheimili eða annað húsnæði eldra fólks í bæjarfélaginu. Hér er um siðlaust athæfi að ræða, að okkar mati, sem lýsir engu öðru en uppgjöf Sjálfstæðis- og Framsóknarmanna gagnvart erfiðleikum í fjárhag bæjarins.

Gefum upp á nýtt

Illa ígrunduð andlitslyfting dugar ekki til að laga ástandið. Til þess þarf varanleg úrræði í rekstri bæjarfélagsins og tekjuaukningu sem byggir á aukinni atvinnu og traustri byggðastefnu. Þar rekumst við fljótt á vegg, sem er afstaða ríkisstjórnarinnar og samskipti hennar við sveitarfélögin í landinu. Jafnvel „vinir“ og flokksfélagar á landsbyggðinni kvarta sáran undan skilningsleysi ráðamanna. Sú spurning gerist nærgöngul, hvort ekki sé tímabært að skipta um stjórn í næstu kosningum til að rétta hlut byggðanna.

Í-listinn og fulltrúar hans munu áfram vinna af heilum hug að góðum málum til hagsbóta fyrir íbúa Ísafjarðarbæjar til að tryggja framtíð okkar í fjörðum og dölum Vestfjarða.

Sigurður Pétursson.

bb.is | 25.10.16 | 16:54 Allt fer í skrúfuna ef konur leggja niður störf

Mynd með frétt Jón Páll Hreinsson, hinn nýi bæjarstjóri í Bolungarvík, lætur sig ekki muna um að gera það sem gera þarf til að hlutirnir í bænum fari á sem bestan veg. Líkt og alþjóð veit var kvennafrídagurinn í gær og fjölmargar konur um ...
Meira

bb.is | 25.10.16 | 15:53Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á Þingeyri á morgun

Mynd með fréttÁ undanförnum áratugum hefur kosningaþátttaka í kosningum á Íslandi farið minnkandi, og þá sérstaklega í sveitarstjórnarkosningum. Á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga hafa farið fram umræður um hvernig hægt sé að bregðast við þessari þróun og snúa henni við. Meðal annars ...
Meira

bb.is | 25.10.16 | 14:56Stórskotaliðið mætti til Ísafjarðar

Mynd með fréttHelstu skyttur landsins voru samankomnar á Ísafirði um helgina þegar landsmót Skotíþróttasambands Íslands fóru fram. „Þetta voru tvö landsmót í sitt hvorri greininni,“ segir Guðmundur Valdimarsson, formaður Skotíþróttafélags Ísafjarðarbæjar, en félagið hafði umsjón með mótunum sem fóru fram í aðstöðu félagsins ...
Meira

bb.is | 25.10.16 | 11:50Vill strandveiði- og byggðakvóta á uppboð

Mynd með fréttPáll Valur Björnsson, þingmaður Bjartrar framtíðar, telur eðlilegt að bjóða upp strandveiðikvóta og byggðakvóta. En þó ættu menn að fara varlega með að stokka upp núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi. „Það er alveg ljóst að núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi er það besta í heiminum og hefur ...
Meira

bb.is | 25.10.16 | 10:02Sterk staða Sjálfstæðisflokksins

Mynd með fréttSamkvæmt þingsætaspá Kjarnans er staða Sjálfstæðisflokksins mjög sterk í Norðvesturkjördæmi. Bæði Haraldur Benediktsson og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir eiga öruggt þingsæti samkvæmt spánni og þriðji maður á lista, Teitur Björn Einarsson, er ekki langt undan og 72% líkur á að hann ...
Meira

bb.is | 25.10.16 | 09:01„Á erfiðleikastuðli 1 til 10 var þetta 50“

Mynd með fréttÞau eru margvísleg störfin sem björgunarsveitarfólk á Íslandi sinnir og þurfa félagsmenn að kunna að vinna við hinar ýmsu krefjandi aðstæður. Átta félagar í Björgunarfélagi Ísafjarðar unnu á laugardag það erfiða verkefni að ganga með efni til stigagerðar upp brattar hlíðar ...
Meira

bb.is | 25.10.16 | 07:33Leikmaður Vestra rotaður

Mynd með fréttÍ leik Vestra og ÍA í körfubolta á sunnudaginn hlaut Nökkvi Harðarson, leikmaður Vestra, þungt höfuðhögg eftir olnbogaskot Fannars Freys Helgasonar leikmanns ÍA. Nökkvi þurfti í kjölfarið að dvelja á sjúkrahúsi í sólarhring. Myndband náðist af atvikinu og glöggt má ...
Meira

bb.is | 24.10.16 | 16:50Fjölmenni á Silfurtorgi

Mynd með fréttGríðargóð mæting var á mótmælafund gegn kynbundnu launamisrétti sem haldinn var á Silfurtorgi kl. 15:00 í dag. Það voru heitar umræður á facebook um helgina sem ræstu baráttu- og skipulagsgenið hjá aðgerðasinnum Ísafjarðar, ganga konur út eða fá þær ...
Meira

bb.is | 24.10.16 | 15:51Söngvarar óskast í nýja sýningu Óperu Vestfjarða

Mynd með fréttÓpera Vestfjarða vinnur nú að uppsetningu hinnar bráðskemmtilegu og ævintýralegu barnaóperu Litli sótarinn. Óperan er eftir Benjamin Britten og er í snilldarþýðingu Reykjavíkurskáldsins Tómasar Guðmundssonar. Í stuttu máli fjallar Litli sótarinn um piltinn Bjart. Sökum fátæktar verða foreldrar hans að selja ...
Meira

bb.is | 24.10.16 | 14:38„Ísafjarðarbær samþykkir ekki kynbundinn launamun“

Mynd með fréttBæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur falið bæjarstjóra að kanna með jafnlaunavottanir fyrir sveitarfélög og á fundi bæjarráðs í morgun var eftirfarandi ályktun samþykkt: „Kynbundinn launamunur er algjörlega ólíðandi og honum ber að útrýma. Það er sorgleg staðreynd að atvinnutekjur kvenna eru ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli