Frétt

| 27.07.2001 | 10:22Verðbréfaþing og Íslandssími

Ritstjórnargrein í Morgunblaðinu í dag ber fyrirsögnina Verðbréfaþing og Íslandssími. Þar er fjallað um nauðsyn þess að fá svör við spurningum sem vaknað hafa vegna málefna Íslandssíma. Forystugrein Morgunblaðsins fer hér á eftir í heild:
Þau vandkvæði, sem komið hafa upp vegna skráningar hlutabréfa Íslandssíma hf. á aðallista Verðbréfaþings Íslands, sýna að mörgu leyti hversu vanþróaður hlutabréfamarkaður okkar er ennþá og hvernig smæð viðskiptalífsins háir heilbrigðum starfsháttum og trúverðugleika á markaðnum.

Málefni Íslandssíma eru komin til sérstakrar skoðunar hjá Verðbréfaþinginu vegna þess að félagið gaf út afkomuviðvörun aðeins tæpum tveimur mánuðum eftir að skráningar- og útboðslýsing félagsins var gefin út, þar sem gefnar voru ákveðnar forsendur og raktar áætlanir um reksturinn. Svo virðist nú sem þessar forsendur og áætlanir hafi ekki staðizt og hefur Verðbréfaþingið farið fram á skýringar frá Íslandssíma. Þær skýringar, sem gefnar hafa verið, hafa verið taldar ófullnægjandi og sú spurning vaknar, hvort upplýsingar í afkomuviðvöruninni hafi verið nógu nákvæmar til að uppfylla reglur um upplýsingaskyldu útgefenda verðbréfa á Verðbréfaþinginu. Jafnframt hljóta menn auðvitað að spyrja hvort réttar upplýsingar hafi verið gefnar í skráningar- og útboðslýsingu.

Gengi hlutabréfa í Íslandssíma hefur lækkað mikið eftir að félagið var skráð á Verðbréfaþingið og ljóst að margir fjárfestar, bæði einstaklingar og fyrirtæki, hafa áhyggjur af fjárfestingu sinni. Af þeim sökum er auðvitað nauðsynlegt að traust og trúverðug vinnubrögð séu viðhöfð við meðferð mála fyrirtækisins hjá Verðbréfaþinginu og óhlutdrægni þess hafin yfir vafa.

Stjórnendur þingsins eru hins vegar í erfiðri stöðu. Framkvæmdastjórinn er vegna venzla við aðstoðarforstjóra Íslandssíma augljóslega vanhæfur til að taka ákvarðanir um málefni fyrirtækisins. Þá vaknar sú spurning, eins og rakið er í fréttaskýringu í Viðskiptablaði Morgunblaðsins í gær, hvort evrópskar réttarreglur, sem gera Verðbréfaþing a.m.k. að hluta til að stjórnsýslustofnun, og ákvæði stjórnsýslulaga geri alla undirmenn hans jafnframt vanhæfa til að fjalla um mál Íslandssíma. Samkvæmt þeim upplýsingum, sem Morgunblaðið aflaði sér, er þetta atriði ekki nægilega skýrt í lögum en augljóslega eru miklir hagsmunir undir því komnir að lagaákvæði um þetta efni séu skýr. Jafnframt hljóta menn að spyrja; ef allir starfsmenn Verðbréfaþings eru vanhæfir í máli einstaks fyrirtækis, hvaða aðila eða stofnun utan þingsins má þá fela að fjalla um álitamál vegna fyrirtækisins, sem í hlut á? Það er talsvert áríðandi að fá svar við þeirri spurningu.

Það sýnir svo hversu lítill og samofinn íslenzki viðskiptageirinn er, að á stjórnarfundi á þriðjudag töldust fjórir af sjö stjórnarmönnum Verðbréfaþings vanhæfir til að fjalla um mál fyrirtækisins; tveir vegna eignatengsla, einn vegna fjölskyldutengsla og einn vegna þess að hann stýrir bankanum sem sá um hlutafjárútboð Íslandssíma. Þessir menn sögðu sig frá málinu eins og rétt er. Það orkar hins vegar tvímælis að einn af varamönnunum, sem tók sæti framkvæmdastjóra hjá Eimskipi, sem á stóran hlut í Íslandssíma í gegnum eignarhaldsfélag sitt, er jafnframt framkvæmdastjóri fyrirtækis, þar sem eignarhaldsfélag Eimskips á stóran hlut, og hagsmunatengsl fyrirtækjanna eru því augljós.

Þetta mál sýnir að enn má herða á reglum um verðbréfaviðskipti og framkvæmd þeirra. Það skiptir öllu máli fyrir þróun verðbréfamarkaðarins að allir þátttakendur í honum fari eftir leikreglunum og að stofnun á borð við Verðbréfaþingið njóti óskoraðs trausts. Það þarf að svara þeim spurningum, sem vaknað hafa víða í viðskiptalífinu vegna málsins, og eyða óvissu.

bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli