Frétt

| 25.05.2001 | 09:40RÚV ásakað

Samtök atvinnulífsins hafa lýst því yfir við aðildarfyrirtæki sín að þau séu tilbúin að annast réttarvernd þeirra ef til málssóknar kemur við Ríkisútvarpið vegna innheimtu afnotagjalda útvarps af fyrirtækjabílum. Visir.is greindi frá.
Ari Edwald framkvæmdastjóri SA segir að þessi innheimta af fyrirtækjabílum sé ólögmæt, enda sé engin heimild fyrir þessu í lögum. Halldór V. Kristjánsson innheimtustjóri RÚV er ósammála og telur að stofnunin sé í fullu rétti. Hann kannast ekki heldur við óánægju hjá fyrirtækjum vegna þessa eftir að samkomulag náðist við Skeljung sem hafði kvartað yfir þessari innheimtu.

Þetta er eitt af þeim málum sem nýstofnaður Réttarverndarsjóður Samtaka atvinnulífsins mun láta til sín taka ef ákveðið verður að höfða mál á hendur Ríkisútvarpinu. Ari Edwald segir að með þessari innheimtu felist ákveðin mismunun af hálfu RÚV í reglugerð sem hafi ekki stoð í lögum. Í því sambandi bendir hann á að þegar einstaklingur á í hlut þarf hann aðeins að greiða eitt afnotagjald fyrir útvarpstæki hvort sem það er á heimili hans, bíl eða sumarbústað. Þegar um hótel sé að ræða þá hafi RÚV búið sér til ákveðnar reglur um innheimtu afnotagjalda af þeim viðtækjum. Þarna sé því um ákveðna mismunun að ræða á milli einstakinga annars vegar og fyrirtækja hins vegar og einnig á milli einstakra fyrirtækja. Hann segir að þessi vinnubrögð hjá RÚV séu ekki heldur í neinu samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til almennrar lagastoðar fyrir innheimtu gjalda hjá hinu opinbera.

Halldór V. Kristjánsson innheimtustjóri RÚV segir að stofnunin sé ekki að mismuna einum eða neinum í innheimtu afnotagjalda. Sem dæmi nefnir hann að afnotagjaldið sé 675 krónur á mánuði fyrir útvarp að meðtöldum virðisaukaskatti. Frá þessu gjaldi sé veittur 50% afsláttur vegna útvarps í fyrirtækjabílum. Þá sé einnig tekið tillit til nýtingar á bílum eins og t.d. vegna bílaleigubíla svo nokkuð sé nefnt.

bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli