Frétt

| 11.03.2000 | 17:43Krafinn um afsökunarbeiðni

Biskup Íslands hefur veitt sr. Gunnari Björnssyni í Holti í Önundarfirði áminningu vegna framkomu „sem þykir ósæmileg, óhæfileg eða ósamrýmanleg því embætti sem þér gegnið“, eins og segir í bréfi biskups. Sr. Gunnar er jafnframt krafinn um afsökunarbeiðni og fluttur úr embætti í Holti en fær að dveljast þar til vors með ströngum skilyrðum um hegðun.
Biskup ritaði sr. Gunnari þrjú bréf í gær, 10. mars, þar sem þetta kemur fram. Í áminningarbréfi biskups til sr. Gunnars segir m.a.:

„Með vísan til þess er greinir í forsendum úrskurðarins [úrskurðar áfrýjunarnefndar þjóðkirkjunnar] um þau siðferðis- og agabrot sem þér hafið haft í frammi [...] og að teknu tilliti til andmæla yðar, verður að telja að þér hafið sýnt af yður framkomu sem þykir ósæmileg, óhæfileg eða ósamrýmanleg því embætti sem þér gegnið. Með skírskotun til tillögu áfrýjunarnefndar í framanrituðu úrskurðarorði um að veita yður áminningu, sem ég fellst á, svo og með vísan til 26. gr. sbr. 21. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, veiti ég yður áminningu.

Yður er hér með gefinn kostur á að bæta ráð yðar.

Vakin er athygli á því að takist yður ekki að bæta ráð yðar samkvæmt framanskráðu, þá er samkvæmt 26. gr. laga nr. 70/1996 rétt að veita embættismanni lausn um stundarsakir. Samkvæmt 27. gr. s.l. [sömu laga] skal mál embættismanns, sem veitt hefur verið lausn um stundarsakir fyrir meintar misfellur í starfi þá þegar rannsakað af nefnd sérfróðra manna svo að upplýst verði hvort rétt er að veita honum lausn að fullu eða láta hann taka aftur við embætti sínu.“

Annað bréf biskups Íslands til sr. Gunnars er svohljóðandi:

„Ég hef í dag veitt yður áminningu á grundvelli laga nr. 70/1996 og flutt yður til í starfi. Tilfærslan öðlast gildi 1. apríl nk., en þér hafið ábúðarrétt á prestssetrinu til fardaga á vori komanda.

Ég hef rætt við lögmann málshefjenda í máli því sem hér liggur til grundvallar og þér þekkið. Öll málsatvik, svo og þær þjáningar og sorg, sem þér hafið valdið sóknarbörnum yðar í sóknum Holtsprestakalls, veldur því að ég legg hér með fyrir yður eftirfarandi fyrirmæli um háttsemi og framgöngu:

1. Yður ber að haga yður óaðfinnanlega þann tíma sem þér eigið eftir að dveljast í Holti, samkvæmt framanskráðu, sbr. þær lagalegu og siðferðilegu skyldur sem hvíla á yður sem presti þjóðkirkjunnar. Í því felst að þér sýnið öllum íbúum prestakallsins fyllstu tillitssemi og virðingu og þér hafist ekkert það að sem getur talist ögrandi framkoma í þeirra garð, hvort sem er opinberlega eða einslega. Þér gætið þess sérstaklega að afnot sóknarbarna og annarra af kirkju og kirkjugarði í Holti geti ávallt verið þannig að enginn ófriður, röskun eða ögrun felist í því af yðar hálfu gagnvart þeim er þangað leita. Jafnframt berið þér sérstaka ábyrgð á því að prestssetrið sem þér eruð vörslu- og ábyrgðarmaður á verði ekki notað til neinna þeirra athafna er að framan er lýst. Ég mun fela prófasti og hlutaðeigandi prestum að hafa sérstakar gætur á þessu þar til þér hafið yfirgefið Holt. Ef einhver misbrestur verður á því getur það leitt til viðbragða gagnvart yður á grundvelli laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996.

2. Ég legg fyrir yður í ljósi úrskurðar áfrýjunarnefndar og ákvörðunar minnar að biðjast afsökunar á framkomu yðar gagnvart sóknarbörnum prestakallsins og öðrum sem þér hafið brotið gegn, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar. Ég óska eftir að sjá einlæga iðrun yðar og viljayfirlýsingu um yfirbót. Ég legg fyrir yður að afhenda mér skriflega afsökunarbeiðni sem ég samþykki og sem ég mun birta í fjölmiðlum. Ég óska eftir að sjá drög að afsökunarbeiðninni og þegar hún er orðin eins og ég tel fullnægjandi afhendið þér mér undirritað eintak. Yður er veittur frestur til 15. mars nk. til að skila mér drögum samkvæmt framanskráðu.

Að endingu fer ég þess á leit við yður að þér leitist við að flytja eins skjótt og nokkur kostur er úr prestssetrinu, þannig að endurreisnarstarf í prestakallinu geti hafist. Mér er ljóst að þér hafið ábúðarrétt á því eins og fyrr segir og er hér því ekki um bein fyrirmæli að ræða heldur tilmæli.“

Í þriðja bréfi biskups Íslands til sr. Gunnars Björnssonar segir m.a.:

„Með vísan til þess er greinir í forsendum úrskurðarins [úrskurðar áfrýjunarnefndar þjóðkirkjunnar] u

bb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli