Frétt

bb.is | 02.09.2016 | 07:28Stórt og mikilvægt mál fyrir fjórðunginn

Gunnar Gaukur Magnússon.
Gunnar Gaukur Magnússon.


„Það eru stórkostlegar fréttir ef þetta er að fara að gerast. Ég held að almenningur geri sér ekki grein fyrir hvað þetta er stórt og mikilvægt mál fyrir fjórðunginn,“ segir Gunnar Gaukur Magnússon, framkvæmdastjóri Vesturverks ehf. um þau orð Ragnheiðar Elínar Árnadóttur, iðnaðarráðherra, að ákvörðun um tengipunkt í Ísafjarðardjúpi liggi fyrir í þessum mánuði.

Tengipunktur, eða afhendingarstaður raforku, segir til um hvar stærri raforkuframleiðendur geta skilað raforku inn á netið. Í dag geta stærri virkjanir afhent rafmagn á tveimur stöðum á Vestfjörðum, í Geiradal í Reykhólasveit og í Mjólká í Arnarfirði.

Vesturverk áformar að reisa Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði á Ströndum og verði hún að raunveruleika, yrði hún langstærsta virkjun á Vestfjörðum. Það gefur auga leið að kostnaður við tengingu virkjunarinnar lækkar með nýjum tengipunkti í Djúpinu, enda um styttri veg að fara.

En það eru fleiri virkjanir í kortunum á norðanverðum Vestfjörðum sem nýr tengipunktur skiptir sköpum fyrir. Austurgilsvirkjun í Skjaldfannardal er í nýtingarflokki í 3. áfanga rammaáætlunar. Þá eru smærri virkjanir til skoðunar í Ísafirði, í Skötufirði og í Hestfirði.

Gunnar Gaukur bendir á að tengipunktur í Djúpinu yrði liður í hringtengingu rafmagns á Vestfjörðum, en það er áratugagamalt baráttumál Vestfirðinga.

Það styttist í að Vesturverk sendi Skipulagsstofnun matsskýrslu vegna umhverfisáhrifa Hvalárvirkjunar, en það er lokahnykkurinn í umhverfismatsferlinu. „Þá bíðum við eftir áliti Skipulagsstofnunar og vonum að það verði jákvætt. Nú ef að ákvörðun um tengipunkt liggur fyrir fljótlega þá er hægt að reikna út tengikostnaðinn. Allri frumhönnun við virkjunina er lokið og við áætlum að hefja verkhönnun í desember,“ segir Gunnar Gaukur.

Áætluð stærð Hvalárvirkjunar er um 55 MW í uppsettu afli með 5818 klst. nýtingartíma á ári og orkugetu upp á 320 Gwh á ári.

smari@bb.isbb.is | 30.09.16 | 16:54 Hvunndagshetja heiðruð

Mynd með frétt Sigurði Ólafssyni, fyrrum formanni Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, var afhent bleika slaufan í gær sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf í þágu Sigurvonar. Bíi, eins og hann er betur þekktur í daglegu tali, lét af störfum fyrr á árinu eftir 15 ára formennsku. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 15:21Svar ráðherra kemur ekki á óvart

Mynd með fréttSvar Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur, þingmanns Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, kemur Pétri G. Markan, sveitarstjóra Súðavíkurhrepps ekki á óvart. Jóhanna María spurði ráðherra hvenær væri er ráðgert að rannsóknir og undirbúningur fyrir jarðgangagerð á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 13:4914,5 kílómetri af jarðstrengjum komnir í jörð

Mynd með fréttFjarskiptamál í Önundarfirði hafa tekið miklum stakkaskiptum, en í vikunni var greint frá því að tvö ný fjarskiptamöstur væru komin til að þjónusta íbúa fjarðarins. Ekki nóg með það, heldur hafa miklar bætur verið gerðar á fjarskiptamálum á Ingjaldssandi er starfsmenn ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 11:48Álftafjarðargöng ekki á dagskrá næsta áratuginn

Mynd með fréttJarðgöng á milli Skutulsfjarðar og Álftafjarðar eru ekki á teikniborði yfirvalda allt fram til ársins 2026 samkvæmt svari Ólafar Nordal innanríkisráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur þingmanns framsóknarflokksins, sem spurði ráðherrann hvenær ráðgert væri að rannsóknir og undirbúningur fyrir göngin hæfust. ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 10:01Útibú verði á Suðurfjörðunum

Mynd með fréttBæjarstjórn Vesturbyggðar hvetur stjórnvöld að tryggja að eftirlit með fiskeldi í sjó sé með markvissum og ábyrgum hætti. Þetta kemur fram í bókun bæjarstjórnar frá því í gær. Í henni segir að gríðarlegu máli skipti að vel takist til með þeirri ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 09:26Mikill munur á rekstrarkostnaði grunnskóla

Mynd með fréttMeðalrekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum landsins vegna yfirstandandi skólaárs er 1,72 milljónir króna samkvæmt tölum Hagstofunnar. Rúmlega fimmfaldur munur er á hæsta og lægsta kostnaði nemenda milli sveitarfélaga samkvæmt tölum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Frá þessu er greint í Fréttablaðinu í ...
Meira

bb.is | 30.09.16 | 07:50Ráðgjafa- og nuddsetrið opnar á nýjum stað

Mynd með fréttRáðgjafa- og nuddsetrið á Ísafirði hefur fært sig um set og opnaði í dag í nýjum húsakynnum við Hafnarstræti 4, mitt í miðbænum þar sem Gullauga var áður til húsa. Það er Stefán Dan Óskarsson sem er potturinn og pannan á ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 17:07Vestfirðir verði ríkt samfélag

Mynd með fréttInnan áratugar munu útflutningstekjur af laxeldi á sunnanverðum Vestfjörðum geta numið 50 milljörðum króna á ári. Þetta er mat Matthíasar Garðarssonar, stofnanda Arnarlax, en hann hefur fjögurra áratuga reynslu á vettvangi atvinnugreinarinnar. Ég hef trú á því að auðveldlega megi ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 16:13Biðlistar vegna skorts á gistiplássi

Mynd með fréttErlent gönguskíðafólk hefur sýnt Fossavatnsgöngunni æ meiri áhuga, en skortur á gistiplássum Ísafirði veldur því að færri komast að en vilja . Daníel Jakobsson, stjórnarformaður Fossavatnsgöngunnar, nefnir sem dæmi að norsk ferðaskrifstofa sem selur ferðir á Fossavatnsgönguna er með 70 manns ...
Meira

bb.is | 29.09.16 | 14:50Stöndum fyrir kerfisbreytingar

Mynd með fréttAlþingiskosningar eru eftir rétt rúmar fjórar vikur og stjórnmálaflokkarnir flestir búnir að leggja fram lista sína. Nokkur ný framboð verða í kjöri og einna mest hefur borið á Viðreisn, en flokkurinn hefur mælst ágætlega í skoðanakönnunum síðustu vikur. Ísfirðingurinn Gylfi Ólafsson ...
Meira


Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli