Jöfnunarsjóður sveitarfélaga: 12,2 m.kr. vegna tónlistarnáms utan lögheimilissveitarfélags

Frá tónleikum Tónlistarskóla Bolungavíkur.

Ríkið leggur Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til 12,2 m.kr. á þessu ári vegna nemenda sem þurfa að sækja tónlistarskóla utan síns sveitarfélags. Jöfnunarsjóðurinn greiðir fjárhæðina til lögheimilssveitarfélagsins sem skal tryggja að framlögin renni til kennslu í viðurkenndum tónlistarskóla.

Framlag á hvern nemanda fyrir skólaárið 2022-2023 er 553.688 krónur og samþykktar voru umsóknir fyrir 22 nemendur. Heildarupphæð framlaga er því um 12,2 milljónir króna sem greiðist í jöfnum greiðslum á tólf mánuðum. 

Á Vestfjörðum eru tvö sveitarfélög sem fá framlög úr Jöfnunarsjóðnum. Vesturbyggð fær 1,1 m.kr. vegna tveggja nemenda og Strandabyggð fær 553.688 kr vegna eins nemanda.

Hæst eru framlögin til sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og þau eru engin á höfuðborgarsvæðið og á Suðurnesjum.

Skipting fjárframlags Jöfnunarsjóðsins 12,2 m.r. Í öðrum og þriðja dálki eru framlög vegna hljóðfræðináms og í fjórða og fimmta dálki eru framlög vegna söngnáms.

DEILA