Skógræktarfélag Íslands segir sig úr Landvernd

Þetta lerkitré í Skrúð í Dýrafirði var útnefnt tré ársins 1996 hjá Skógræktarfélagi Íslands.

Skógræktarfélag Íslands hefur sagt sig úr Landvernd og tók úrsögnin gildi fyrir nokkrum dögum. Jónatan Garðarsson, formaður félagsins sagði í samtali við Bæjarins besta að  félögin væru um margt ólík og hafi þróast hvort á sinn veg en þau hafi í grunninn svipaða sýn á aðgerðir til landbóta og ræktunar.

Skógræktarfélag Íslands er samband eða félag um 60 skógræktarfélaga á landinu og þjónustar þau. Það er því í sjálfu sér ekki félagi í öðrum félögum.  Þá sagði Jónatan að aðhalds þyrfti að gæta í rekstri og ákveðið hefði verið að taka út útgjaldaliði eins og árgjald í öðrum félögum.  Velta Skógræktarfélags Íslands var um 40 milljónir króna á síðasta ári og eru sex starfsmenn hjá félaginu. Stuðningur ríkisins er 7,5 milljónir króna á þessu ári.

Engin skógverndarrök gegn vegi um Teigsskóg

Skógræktarfélag Íslands og sjö aðildarfélög þess á Vestfjörðum sendu frá sér 2014 ályktun um vegagerð í Teigsskóg  þar sem fram kom að engin skógverndarrök mæltu gegn vegagerð um skóginn. Lögðust þau ekki gegn vegagerð um Teigsskóg í Þorskafirði og segja skaðann við fyrirhugaða vegagagerð um skóginn  óverulegan og jafnmikill birkiskógur verði ræktaður og sá sem fer undir veg eins og mælt er fyrir um í lögum. Á Vestfjörðum séu margir fallegir birkiskógar og kjarr og illmögulegt að leggja vegi án þess að fara um slík svæði. Engin sérstök náttúrufræðileg rök hnígi að því að röskun á fáeinum hekturum af Teigsskógi, undir einu prósenti skógarins, hindri að lagðir verði nútímalegir vegir um landshlutann. Skógræktarfólk á Vestfjörðum er með öðrum orðum ekki mótfallið því að vegur verði lagður um Teigsskóg.

Ályktunin í heild:

„Skógræktarfélag Íslands telur, ásamt skógræktarfélögum á Vestfjörðum, að  ekki sé ástæða til að leggjast gegn vegagerð um Teigsskóg í Þorskafirði. Í umræðu um ráðgerðan veg hefur því  m.a. verið haldið fram að nauðsynlegt sé að varðveita Teigsskóg.  Telja verður að þetta séu haldlaus rök, notuð sem yfirvarp. Örlítið brot af Teigsskógi og skóglendi að vestanverðu í Þorskafirði fer undir veg samkvæmt nýjustu tillögu Vegagerðarinnar, innan við 1% af heildarflatarmáli skógarins.  Skaðinn er því óverulegur. Við fyrirhugaðar framkvæmdir verður jafnmikill birkiskógur ræktaður innan héraðs til mótvægis við skerðingu í Teigsskógi. Birkiskóglendi á sunnanverðum Vestfjarðakjálkanum minnkar því ekki við gerð vegarins.

Á Vestfjörðum er að finna marga fallega  birkiskóga. Nýr vegur um Teigsskóg mun greiða almenningi leið að Teigsskógi til að njóta hans og annarra fallegra náttúrufyrirbæra við utanverðan Þorskafjörð. Félögin benda á að engir hafa varðveitt betur sinn upprunalega birkiskóg en Barðstrendingar. Kjarr er mjög víða í sýslunni og nánast  ómögulegt að leggja vegi án þess að að fara um kjarrlendi. Undanfarin tvö ár hefur Vegagerðin unnið að löngu tímabærum vegabótum vestar í sýslunni og hefur þurft að ryðja þar alls um 5 hektara birkiskógar. Til samanburðar er talið að varanleg röskun í Teigsskógi og Þorskafirði verði samtals 6,1 ha,  verði farin sú veglína sem Vegagerð ríkisins kynnti nýlega.

Samkvæmt gildandi lögum er Vegagerðinni skylt að rækta nýjan birkiskóg á jafnstóru svæði og því sem skert er. Náttúrulegir birkiskógar í héraðinu eru jafnframt í mikilli útbreiðslu og vexti um þessar mundir.

Engin sérstök náttúrufræðileg rök hníga því til þess að fáeinir hektarar af birki í Teigsskógi skuli vera sá farartálmi nauðsynlegum vegabótum sem raun ber vitni. Óhóflegar og illa rökstuddar verndarkröfur mega ekki hindra að lagðir verði nútímalegir vegir um sýsluna. Með því væri að óþörfu gengið gegn búsetugæðum íbúa sem hafa verið í fararbroddi við að rækta og vernda náttúrlegt skóglendi.“

Skógræktarfélag Bolungarvíkur
Skógræktarfélag Ísafjarðar
Skógræktarfélag Dýrafjarðar
Skógræktarfélag Bíldudals
Skógræktarfélag Tálknafjarðar
Skógræktarfélag Patreksfjarðar
Skógræktarfélag Strandasýslu

Skógræktarfélag Íslands

DEILA