Vesturbyggð stefnir Arnarlax

Ráðhúsið í Vesturbyggð.

Vesturbyggð hefur stefnt Arnarlax fyrir Héraðsdóm Vestfjarða og krefst greiðslu á ógreiddum hluta aflagjalds sem fyrirtækið neitar að greiða. Málið var tekið fyrir í Héraðsdómi í síðustu viku og verður aðalmeðferð í október í haust.

Fyrir tveimur árum lagði Vesturbyggð fram stefnuna vegna ágreinings um hækkun á aflagjaldi af lönduðum eldisfiski. Í apríl í fyrra greindi Bæjarins besta frá því að málavextir væru þeir að sveitarfélagið hafði hækkað í lok árs 2019 gjaldið úr 0,6% upp í 0,7% af aflaverðmæti en Arnarlax mótmælti hækkuninni og vildi ekki greiða hana. Samkvæmt upplýsingum Bæjarins besta mun Arctic Fish einnig hafa andmælt hækkuninni en greiddi hana með fyrirvara um lögmæti hennar.

Vesturbyggð telur hækkunina rúmast innan heimilda laganna en Arnarlax er á öndverðri skoðun. Heimild sveitarfélaga til þess að leggja aflagjald á afla er til þess að standa undir kostnaði sveitarfélagsins við aðstöðusköpun og þjónustu. Ekki er um skatt að ræða og má því gjaldið ekki vera umfram tilkostnað.

Í upphafi var ákveðið að málið yrði á dagskrá Héraðsdóms Vestfjarða 7.4. 2021 en málinu hefur ítrekað verið frestað þaar sem viðræður hafa staðið yfir við Arnarlax um málalok. Samkvæmt upplýsingum Bæjarins besta er ekkert samkomulag í sjónmáli.

Tálknafjarðarhreppur höfðaði einnig mál á hendur Arnarlax vegna vörugjalda af annars vegar flutningi á fóðri í pramma og hins vegar af dauðum laxi sem landað var í Tálknafjarðarhöfn. Því máli var í janúar 2022 vísað frá dómi þar sem ekki væri vísað til þess í stefnunni hver lagagrundvöllur væri fyrir kröfunni.

Arnarlax mótmælti kröfunni um vörugjöld af fóðri þar sem það sé flutt inn erlendis frá og losað beint í fóðurpramma við eldiskvíar. Fóðrið hafi því aldrei komið inn á hafnarsvæðið og falli ekki undir gjaldskrána. Varðandi dauða laxinn þá sé ekki um vöru að ræða enda verðlaus fiskur sem er landað til förgunar.

DEILA