Miklu munur á kostnaði heimila vegna dreifingar rafmagns

Samkvæmt könnun verðlagseftirlits ASÍ á þróun á kostnaði heimila vegna dreifingar á rafmagni á árunum 2018 til 2023 hækkuðu gjaldskrár dreifiveita á bilinu 10%-33%. Mest hækkaði kostnaðurinn hjá HS veitum á tímabilinu, 32,6%. en minnst hjá RARIK í dreifbýli, 10%.

Kostnaður heimila vegna flutnings og dreifingu raforku er lægstur hjá Veitum, 50.282 kr. en 86% hærri hjá Orkubúi Vestfjarða í dreifbýli þar sem hann er hæstur, 93.489 kr.

Kostnaður miðast við heimili sem nýtir 4.000 kW hjá dreifingarveitum raforku.

Raforkureikningi heimilisins má skipta í tvo hluta. Annars vegar er greitt fyrir flutning og dreifingu raforkunnar til þeirrar dreifiveitu sem hefur sérleyfi á viðkomandi landsvæði og hins vegar er greitt fyrir sjálfa raforkuna til þess sölufyrirtækis sem hver og einn kaupandi velur.

Einn aðili hefur sérleyfi til dreifingar raforku á hverju landsvæði og því engin leið fyrir viðskiptavini að komast undan verðhækkunum.

Könnun ASÍ náði einungis til dreifingar á raforku en ekki raforkusölu.

DEILA