Ísafjarðarbær – Gjaldskrá úrgangsmála 2023

Umhverfis- og framkvæmdanefnd hefur vísað nýrri samþykkt um meðhöndlun úrgangs og gjaldskrá úrgangsmála fyrir árið 2023 til samþykktar í bæjarstjórn.

Með lagabreytingu sem taka á gildi 1. janúar n.k. verður kostnaður sorphirðu og -förgunar og forsendur gjaldtöku.

Áætlaður heildarkostnaður sorphirðu og sorpförgunar árið 2023 er 109 miljónir króna. Leyfilegt er að rukka að hámarki 50% þess kostnaðar sem fastan kostnað eða 54,5 m.kr. Í álagningu 2022 voru 1616 fastanúmer sem höfðu heilt fast gjald vegna sorpförgunar og 226 sem höfðu hálft fast gjald (sumarhús/takmörkuð ívera). Tekjur af sorpförgun 2022 voru samanlagt 67% af heildarkostnaði við sorphirðu og sorpförgun.

Út frá þessum forsendum og lagaskyldu nýju laganna um að óheimilt er fyrir sveitarfélög að greiða með málaflokknum, verður nýtt gjald 31.500 kr. fyrir árið 2023 til að 50% kostnaðar sé innheimtur í föstum kostnaði (í stað 67% áður). Það er 17% lækkun frá gjaldinu eins og það er árið 2022 þar sem gjald fyrir sorpförgun er 37.900 kr. Þá mun gjaldið skipta um nafn og heitir hér eftir „Rekstur grenndar- og söfnunarstöðva og annar fastur kostnaður“.

Hinn hluti sorpgjalda er svo kallaður breytilegur kostnaður og þar byggir gjaldtaka á því að borgað verði í samræmi við magn úrgangs sem til fellur. Til þess að mæla magnið verður innheimt eftir stærð og fjölda íláta við hverja fasteign.

Ílátin í sveitarfélaginu hafa verið kortlögð og verður innheimt eftir núverandi ílátunum eftir áramót. Síðar á árinu verða í boði fleiri stærðir íláta og íbúum þannig gefinn kostur á því að stjórna sínum ílátum sjálfir og hafa áhrif á lækkun eigin kostnaðar.

Samanburður á gjaldskrám 2022 og 2023

Samkvæmt núgildandi gjaldskrá skiptist gjald í tvennt; sorphirðu og sorpförgun.

Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps 2022 
Sorpgjöld á heimiliÁrgjald
Sorphirða19.900 kr.
Sorpförgun37.900 kr.
Sorpförgun fyrir sumarbústaði og íbúðarhúsnæði með takmarkaða íveru vegna snjóflóðahættu18.950 kr.

Í gjaldskrá 2023 skiptist sorpgjald í fast gjald og breytilegt gjald, og hið síðara ákvarðast af stærð og fjölda sorpíláta. Gjaldskráin verður því mun ítarlegri en áður. Þá bætist flokkurinn „Önnur gjöld“ við gjaldskrá. Þar undir falla gjöld til að standa undir kostnaði ef breyta eða bæta þarf við ílátum eða ef óskað er eftir aukalosun. Þá verður rukkað fyrir skrefagjald ef tunna er meira en 15 metra frá lóðamörkum fyrir sorphirðubíl. Gjöldin taka ekki gildi fyrr en 1. október 2023.

Söfnun, förgun, móttaka og flokkun sorps 2023 
Sorpgjöld á heimili – fast gjaldÁrgjald
Rekstur grenndar- og söfnunarstöðva og annar fastur kostnaður31.500 kr.
Rekstur grenndar- og söfnunarstöðva og annar fastur kostnaður sumarhús/takmörkuð ívera15.750 kr.
Sorpgjöld á heimili – breytilegt gjaldÁrgjald
Blandaður úrgangur og lífrænn úrgangur, 240 l ílát22.350 kr.
Blandaður úrgangur, 120 l ílát (verður í boði síðar á árinu 2023)20.370 kr.
Blandaður úrgangur, 240 l ílát29.100 kr.
Blandaður úrgangur, 660 l ílát80.000 kr.
Blandaður úrgangur, 1100 l ílát (aðeins í undanþágutilvikum)133.200 kr.
Lífúrgangur, 120 l ílát (verður í boði síðar á árinu 2023)11.200 kr.
Lífúrgangur, 240 l ílát22.350 kr.
Pappír og plast, 120 l ílát (verður í boði síðar á árinu 2023)10.430 kr.
Pappír og plast, 240 l ílát14.900 kr.
Pappír og plast, 660 l ílát41.000 kr.
Pappír og plast, 1100 l ílát (aðeins í undanþágutilvikum)68.300 kr.
Önnur gjöldGjald
Skrefagjald, meira en 15 metra frá sorphirðubíl (frá 1.10.2023)50% álag per tunnu
Breytingakostnaður við ílát (frá 1.10.2023)3.500 kr.
Endurnýjunargjald tunnu 240 l með flutningi á staðfang (skv. gjaldskrá verktaka)15.000 kr.
Aukahirðing6.350 kr.