Efla á nám í fiskeldi

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið óskaði eftir því að unnin yrði óháð úttekt á námi í fiskeldi á Íslandi, gerður yrði samanburður við nám á þessu sviði í nágrannalöndum Íslands og lagðar fram tillögur um hvað þyrfti að gera til að geta boðið fram nám á þessu sviði.

Í nýrri skýrslu sem Háskólinn á Akureyri vann er lagt til að komið verði á laggirnar öflugu námi í fiskeldi með samfellu í námi frá framhaldsskóla í háskóla.

Meðal þess sem tekið er fram í skýrslunni er að mikilvægt sé að framhaldsskólar þrói og auki framboð á námi fyrir starfsmenn í fiskeldi.

Lagt er til að ráðinn verði verkefnastjóri vegna náms í fiskeldi á framhalds- og háskólastigi og að verkefni hans væru m.a. að leiða starfshóp við útfærslu námskrár og áfangalýsinga svo og frekara skipulags námsins.

Einnig er lagt til að skipað verði fagráð um nám í fiskeldi á Íslandi.