Tálknafjarðahreppur breytir skipulagi vegna fiskeldis

Sveitarstjórn hefur auglýst tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Tálknafjarðarhrepps 2006-2018.

Breytingin varðar landnotkun svæða í landi Norður-Botns, þ.e. iðnaðarsvæði I3 og I11, efnistökusvæði E3 og E6 ásamt þjóðvegi nr. 63, Bíldudalsvegi. Markmið aðalskipulagsbreytingarinnar er að auka framleiðslugetu fiskeldisstöðvarinnar í Norður-Botni og skýra hvar framleiðsla skuli staðsett.

Samhliða breytingu aðalskipulagsins er unnin tillaga að breytingu deiliskipulags seiðaeldisstöðvar í landi Norður-Botns.

Skipulagssvæðið er stækkað til norðurs út fyrir stórstraumsfjöru. Byggingarmagn á byggingarreit I, Norður-Botn fer úr 8.000 m² í 40.000 m², hámarks ársframleiðsla fer úr 200 tonnum í 2200 tonn. Byggingarmagn á byggingarreit II, Keldeyri fer úr 8.000 m² í 5.000 m², ársframleiðsla er óbreytt 200 tonn.

Athugasemdir þurfa að berast á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps, Strandgötu 38, 460 Tálknafirði, eigi síðar en 28. október 2022.