Áform um 10.000 fm hátækni vinnsluhús á Patreksfirði

Undirrituð hefur verið viljayfirlýsing á milli Arnarlax og Vesturbyggðar um uppbyggingu nýs hátæknivinnsluhúss fyrir eldisfisk í Vesturbyggð, svo fremi sem samningar nást og allar forsendur standast. Samkvæmt viljayfirlýsingunni hyggst Arnarlax reisa nýtt atvinnuhúsnæði á Vatnseyri á Patreksfirði þar sem áætlað er að starfi um 100 manns. Gert er ráð fyrir að unnt verði að vinna allt að 80.000 tonn af eldisfiski í húsinu.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Arnarlax.

Ekki liggur fyrir að svo stöddu hvenær framkvæmdir geti hafist. Næstu skref eru að ljúka við gerð samninga, teikna upp nýtt deiliskipulag svæðisins og undirbúa framkvæmdir með niðurrifi, flutningi á núverandi starfsemi og uppbyggingu frekari innviða á svæðinu. Jafnframt verður skoðað nánar hvernig núverandi innviðir félagsins á Bíldudal nýtast nærsamfélaginu og fyrirtækinu sem best til áframhaldandi uppbyggingar.

Í viljayfirlýsingunni kemur fram að eldra húsnæði Straumness, sem stendur á lóðinni, verði rifið og móttökusvæði fyrir úrgang verði flutt. Gert er ráð fyrir uppbyggingu stórskipakants við Patrekshöfn, uppsetningu biðkvía við höfnina, auk þess sem gerður verði langtímasamningur um greiðslur til sveitarfélagsins í formi aflagjalda.

Í viljayfirlýsingunni er einnig mælt fyrir um að gert verði samkomulag um uppgjör og greiðslu á útistandandi kröfum vegna aflagjalda, sem hafa verið til meðferðar fyrir héraðsdómi Vestfjarða að undanförnu.

Björn Hembre, forstjóri Arnarlax: „Ég er mjög ánægður með þetta tímamóta-samkomulag við Vesturbyggð. Þetta er fyrsta skrefið af mörgum en viljayfirlýsingin gerir okkur kleift hefja formlegar leyfisumsóknir og hönnunar- og undirbúningsvinnu fyrir uppbyggingu á hátæknivinnsluhúsi á Patreksfirði sem skapa mun fjölmörg  verðmæt störf. Fjárfestingin mun jafnframt efla samkeppnishæfni greinarinnar og treysta stöðu fiskeldis á Vestfjörðum til framtíðar.”

Rebekka Hilmarsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar: „Það er ánægjulegt að Arnarlax og Vesturbyggð hafi náð saman um þessa mikilvægu framtíðaruppbyggingu á sunnanverðum Vestfjörðum. Fiskeldi er stærsti atvinnuvegurinn í landshlutanum og mikilvægt að nú liggi fyrir framtíðarsýn af beggja hálfu um áframhaldandi uppbyggingu fiskeldis og tengdrar starfsemi í Vesturbyggð.“

Viljayfirlýsingin hefur ekki verið birt.

DEILA