Menntaskólinn á Ísafirði býður upp á nám í húsasmíði í dreifnámi

Atvinnuheitið húsasmiður er lögverndað starfsheiti og húsasmíði er löggild iðngrein.

Nám á húsasmiðabraut er 240 eininga iðnnám sem lýkur með burtfararprófi á 3. þrepi.

Námið undirbýr nemendur undir starf húsasmiða. Í starfi þeirra felst meðal annars að byggja hús og húshluta, sinna viðhaldi bygginga, velja vinnuaðferðir, efni og verfæri og fara eftir kröfum um öryggismál.

Í starfi sínu sýna þeir sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og eru meðvitaðir um vandað handverk.

Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.​

Námið er kennt í dagskóla og dreifnámi. Dreifnám fer fram utan vinnutíma, á kvöldin og um helgar.

Frekari upplýsingar hjá áfangastjóra MÍ, Heiðrúnu Tryggvadóttur heidrun@misa.is / s. 450-4400