Mikill verðmunur á matvöru

Verðkönnun verðlagseftirlits ASÍ á matvöru sem gerð var 8. september sýnir gríðarlegan mun á verðlagi í þeim 14 verslunum sem skoðaðar voru. Í 42 tilfellum af 104 var yfir 100% munur á hæsta og lægsta verði, þar af var munurinn í 14 tilfellum yfir 160%. Í 50 tilfellum var munurinn 40-100%.

Könnunin náði bæði til lágvöruverðsverslana og minni verslana sem eru margar hverjar með lengri opnunartíma auk verslana sem eru staðsettar á landsbyggðinni og eru hluti af stærri keðjum. Mikil hreyfing hefur verið á matvörumarkaði undanfarið þar sem nýjar verslanir hafa komið í staðinn fyrir gamlar en það getur haft áhrif á verðlag.

Verðlag í 10-11, Krambúðinni og Samkaup Strax hátt en verðlag í Iceland lækkað

10-11 sker sig úr og er með hæsta verðið í lang flestum tilfellum og munar töluvert miklu á verðlagi í 10-11 og þeim verslunum sem næstar koma. 10-11 var með hæsta verðið í 73 tilfellum af 104, Samkaup Strax næst oftast, í 11 tilfellum og Krambúðin í 9 sinnum. 10-11 verslunum hefur fækkað töluvert og eru nú einungis fjórar eftir, þar af þrjár í miðbæ Reykjavíkur. Þrjár nýjar matvöruverslanir undir nafninu Extra hafa opnað á þessu ári en þær eru staðsettar í Reykjavík, Reykjanesbæ og á Akureyri. Verð hjá Extra á þeim vörum sem voru í könnuninni er upp og ofan, stundum nokkuð lágt en í öðrum tilfellum tiltölulega hátt. Extra er í eigu Basko sem á einnig 10-11. Samkaup Strax verslunum hefur fækkað mikið og er einungis ein eftir í Reykjavík en hún er í eigu Samkaupa rétt eins og Nettó, Kjörbúðin, Krambúðin og Iceland.

Bónus var oftast með lægsta verðið í könnuninni, í 60 tilfellum af 104, Krónan næst oftast, í 13 tilfellum og loks Fjarðarkaup í 9 tilfellum. Ef verslununum er raðað upp miðað við verðlag á þeim vörum sem voru til skoðunar í þessari könnun má sjá að Iceland hefur fært sig töluvert nær lágvöruverðsverslunum í verði en áður. Iceland er til að mynda oft með lægra verð en Hagkaup í þessari könnun en í fyrri könnunum var það á hinn veginn, þ.e. Iceland oftar með hærra verð.

Krambúðum fjölgar á landsbyggðinni og hækkar matvöruverð

Töluverð umræða hefur verið um matvöruverslanir á landsbyggðinni undanfarið en íbúar sumstaðar hafa verið ósáttir við að Kjörbúðinni hafi verið skipt út fyrir Krambúðina. Verð í síðarnefndu versluninni er mörgum tilfellum töluvert hærra rétt eins og könnunin sýnir. Krambúðirnar eru staðsettar á 21 stað víðsvegar um landið, þar af eru 10 verslanir á höfuðborgarsvæðinu.

Í þessari könnun má einnig sjá verð í Kjarval og Kr. búðinni sem er eru báðar í eigu Festis rétt eins og Krónan. Út frá verði á þeim vörum sem könnunin náði til virðist verðlag í Kjarval og Kr. verslunum vera á svipuðum slóðum og verðlag í Kjörbúðinni, Fjarðarkaupum og Iceland en Kjarval og Kr. búðin eru staðsettar í fjórum minni bæjum á landsbyggðinni þar sem nokkuð langt er í næstu verslun.