Landvernd skorar á umhverfis- og auðlindaráðherra

Stjórn Landverndar. Mynd: Landvernd.

Stjórn Landverndar fagnar tillögum Náttúrufræðistofnunar Íslands um að setja stórt svæði við Drangajökul á framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár og friðlýsa svæðið. Tillöguna, ásamt fjölda annarra svæða, hefur Náttúrufræðistofnun birt á heimasíðu sinni.

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur, eins og lög um náttúruvernd mæla fyrir um, birt á vef sínum tillögur að svæðum sem stofnunin setur fram á B-hluta náttúruminjaskrár. Meðal þessara svæða er Drangajökull og nágrenni hans, alls tæplega 1300 km2, sem nær frá suðurmörkum friðlandsins á Hornströndum og suður um Ófeigsfjarðarheiði og spannar fyrirhugað virkjunarsvæði Hvalárvirkjunar.

Umhverfis- og auðlindaráðherra skal samkvæmt náttúruverndarlögum2 leggja fram náttúruverndaráætlun á fimm ára fresti og í B hluta hennar, sem nefnist framkvæmdaáætlun, eru svæði sem Alþingi ákveður að setja í forgang um friðlýsingu eða friðun á næstu fimm árum.

Vernd í stað virkjunar
Innan þess svæðis við Drangajökul sem Náttúrufræðistofnun leggur til að verði friðlýst er athafnasvæði fyrirhugaðrar Hvalárvirkjunar. Sýnt hefur verið að virkjunin muni ekki tryggja Vestfirðingum raforkuöryggi og vegna þeirra minja sem er að finna á svæðinu og víðernaupplifunar mun það geta skapað arðbærari tækifæri verndað en virkjað. Náttúrufræðistofnun tekur fram að helsta ógn sem steðji að svæðinu sé möguleg virkjun vatnsfalla, sem geti haft talsverð áhrif á víðerni og ásýnd svæðisins auk þess að raska tilteknum jarðminjum.

Láta skal af blekkingum um raforkuöryggi Vestfirðinga
Landvernd skorar á umhverfis- og auðlindaráðherra að leggja náttúruminjaskrá fyrir Alþingi sem allra fyrst þegar þing kemur saman í haust og friðlýsa svæðið við Drangajökul. Einnig skora samtökin á iðnaðarráðherra að styrkja flutningskerfi raforku á Vestfjörðum, sem er raunveruleg forsenda raforkuöryggis Vestfjarða og að uppræta þær blekkingar að Hvalárvirkjun eða aðrar einstakar virkjarnir stuðli að því. Það er Vestfirðingum og Íslendingum öllum til heilla að vernda svæðið við Drangajökul og allar þær minjar sem það hefur að geyma en mikil ógn steðjar að þessum óspilltu víðernum með Hvalárvirkjun og frekar ætti að líta til þeirra tækifæra sem í þessari náttúruperlu felast sé svæðið verndað.

Sæbjörg

bb@bb.is

DEILA