Opinber grunnþjónusta og jöfnun aðgengis

Birt hafa verið í Samráðsgátt stjórnvalda drög að nýrri skilgreiningu á grunnþjónustu hins opinbera, rétti fólks til opinberrar grunnþjónustu og skilgreiningu á aðgengi fólks.

Drög að þessari skilgreiningu eru unnin af Byggðastofnun og byggja á aðgerð A.18 í stefnumótandi byggðaáætlun. 

Aðgerðin er á ábyrgð samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins en Byggðastofnun sá um framkvæmdina. Við mótun þessarar skilgreiningar var haft samráð og samstarf við fjölmarga aðila; t.d. hlutaðeigandi ráðuneyti, Samband íslenskra sveitarfélaga, landshlutasamtök sveitarfélaga, stýrihóp Stjórnarráðsins um byggðamál og byggðamálaráð. Vinnan við skilgreininguna var einnig kynnt á fjölmörgum viðburðum og fundum.

Í skilgreiningu á opinberri grunnþjónustu er gengið út frá jafnræðissjónarmiði, að allir íbúar landsins eigi jafnan rétt til grunnþjónustu á vegum ríkis og sveitarfélaga. Mikilvægt er að breytingar á skipulagi þjónustunnar taki mið af þeim íbúum sem verst standa þegar kemur að aðgengi að þjónustunni. Gert er ráð fyrir að skipulag þjónustunnar taki mið af búsetumynstri, m.a. því hversu brýn þjónustan er og hversu tíð hún þarf að vera. Einnig er mikilvægt að nýta tækniframfarir og bætt netsamband til að auðvelda landsmönnum öllum aðgang að þjónustu þar sem unnt er að koma því við.

Málið má kynna sér hérna og er umsagnarfrestur er  til 01.10.2021.