Hærri ráðstöfunartekjur á höfuðborgarsvæðinu

Frá Reykjavík.

Hagstofa Íslands tekur saman upplýsingar um ráðstöfunartekjur eftir búsetu frá 2004-2016 úr Lífskjararannsókn Hagstofu Íslands, en nýrri tölur hafa ekki verið birtar.

Miðgildi ráðstöfunarteknanna 2016 er hæst á höfuðborgarsvæðinu eða 362.700 kr. ráðstöfunartekjur á svonefnda neyslueiningu. Í stærri bæjum er miðgildið 320.700 kr og í dreifbýlinu 331.400 kr. Eru ráðstöfunartekjurnar þannig 13% hærri á höfuðborgarsvæðinu en í stærri bæjum annars staðar á landinu og 9,4% hærri en í dreifbýlinu. Í krónutölu eru ráðstöfunartekjurnar 42.000 kr. hærri á höfuðborgarsvæðinu en í stærri bæjum.

Ráðstöfunartekjur á neyslueiningu eru skilgreindar sem ráðstöfunartekjur eftir að tillit hefur verið tekið til heimilis-stærðar og þeirrar hagkvæmni í rekstri heimilisins sem fæst við það að fleiri en einn búa undir sama þaki. Einnig er gert ráð fyrir því að útgjöld vegna barna séu lægri en útgjöld vegna fullorðinna.

Heimild: Hagstofa Íslands.

DEILA