Dómsmálaráðherra: vill leggja niður héraðsdóm Vestfjarða

Héraðsdómur Vestfjarða er í Neistahúsinu. Mynd: ruv.is

Dómsmálaráðherra  hefur hafið undirbúning að sameiningu átta héraðsdómstóla í einn héraðsdómstól segir í fréttatilkynningu frá ráðuneytinu.

Dómsmálaráðherra skipaði starfshóp um sameiningu héraðsdómstólanna í mars 2022 sem hefur nú skilað ráðherra skýrslu.  Megintillögur hópsins eru þær að héraðsdómstólarnir verði sameinaðir í einn Héraðsdóm með yfirstjórn í Reykjavík og átta starfsstöðvar á þeim stöðum sem héraðsdómstólarnir eru nú starfræktir. 

Forsenda sameiningarinnar að mati ráðherra er sú að héraðsdómstóllinn hafi áfram starfsstöðvar á landsbyggðinni þar sem núverandi dómstólar eru staðsettir. Efla þurfi og styrkja starfstöðvarnar með nýjum verkefnum. Með einum héraðsdómstól megi ná fram einfaldari og skilvirkari stjórnsýslu og bættu eftirliti. Fjárframlög og mannauður dómstólanna muni nýtast betur og aukið hagræði nást við meðferð dómsmála borgurunum til hagsbóta.

Þá segir í fréttatilkynningunni að störfum verði fjölgað á starfsstöðvum á landsbyggðinni og munu að lágmarki þrír starfa á hverri starfsstöð, þar af að minnsta kosti tveir héraðsdómarar eða einn héraðsdómari og einn dómarafulltrúi.

Er lagt til að sameining héraðsdómstólanna taki gildi 1. ágúst 2024 en dómstjóri verði skipaður frá 1. mars 2024 til þess meðal annars að undirbúa sameininguna og starfsemi Héraðsdóms. 

Starfshópurinn setur meðal annars fram þessar röksemdir fyrir breytingunum

  • Stjórnsýsla á fyrsta dómstigi verður einfaldari og öflugri.
  • Með heimildum til að flytja dómsmál á milli starfsstöðva verði tryggð næg verkefni fyrir alla starfsmenn og góð nýting mannauðs.
  • Tryggt verður að þjónusta héraðsdómstólanna utan höfuðborgarsvæðisins skerðist ekki.
  • Með útfærslunni er búið í haginn fyrir stafræna umbreytingu í dómskerfinu þar sem tekið er við öllum dómsmálum í einni sameiginlegri gátt.

Skýrsla hópsins hefur verið lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda og gefst þar kostur á að kynna sér efni hennar og koma á framfæri athugasemdum eða ábendingum.

www.samradsgatt.is

DEILA