Fiskeldi: 43% hækkun fiskeldisgjalds

Kvíar í Arnarfirði. Fiskeldið greiðir hærra gjald í ríkissjóð en greitt er af þorski.

Í fjárlagafrumvarpi fyrir 2023 er boðuð 43% hækkun á gjaldi vegna fiskeldis, sem innheimt er af þeim sem hafa leyfi til sjókvíaeldis við Ísland. Greiða skal 5% í stað 3,5% af  meðaltali alþjóðlegs markaðsverðs á atlantshafslaxi (frjóum eldislaxi) á almanaksárinu þegar verð er 4,8 evrur á kílógramm eða hærra. Almenn hækkun gjaldstofna í fjárlagafrumvarpinu er 7,7%.

Í gildandi lögum er gjaldið 2% þegar meðalverðið er 4,3 evrur að 4,8 evrum og 0,5% af meðalverði undir 4,3 evrum á hvert kg. Ekki kemur fram í skýringum með frumvarpinu hvort breyting verði einnig á lægri gjaldstigunum. Meðalverðið er hins vegar langt yfir 4,8 evrum svo búast má við að greitt verði 5% gjald af öllum slátruðum fiski á næsta ári.

Verðið er um þessar mundir um 9 evrum á kg og búist er við því að meðalverðið yfir þetta ár verði 8 evrur. Gangi það eftir er fullt gjald 56 kr/kg og innheimt verður 32 kr/kg af slátruðum eldislaxi.

Gjaldið er innheimt í áföngum og verður á næsta ári 4/7 af fullu gjaldi. Fullt gjald verður innheimt frá og með 2026.

Sérregla gildir fyrir fjárhæð gjalds á hvert kílógramm af slátruðum ófrjóum laxi og laxi sem alinn er í sjó með lokuðum eldisbúnaði. Þá er gjaldið helmingur af gjaldi fyrir atlandshafslaxinn.

Spá Matvælastofnunar er að 50.000 tonnum verði slátrað á þessu ári. Það myndi gefa 1.600 m.kr. í fiskeldisgjald. Ekki liggur fyrir sprá fyrir framleiðslu árins 2023.

Miðað verði áfram við að 1/3 af gjaldinu fari sem framlag til Fiskeldissjóðs sem er í samræmi við það sem kemur fram í greinargerð með gildandi lögum segir í skýringum fjármálaráðuneytisins. Því fé er úthlutað til sveitarfélaga þar sem fiskeldi er stundað.

Fjórðungsþing Vestfirðinga vill að fiskeldisgjald verði beinn tekjustofn sveitarfélaga til að tryggja hraðari uppbyggingu innviða fiskeldissveitarfélaga.

DEILA