Orkubú Vestfjarða: samfélagsstyrkir

Frá veitingu samfélagsstyrkja 2020.

Orkubú Vestfjarða auglýsir eftir umsóknum um samfélagsstyrki 2022. 

Orkubúið vill með styrkjunum sýna stuðning í verki við þá aðila og félög sem sinna ýmsum samfélagsmálum á Vestfjörðum.  Þar getur verið um að ræða ýmiss konar starfsemi eða félagasamtök, s.s. björgunarsveitir, íþrótta- og æskulýðsstarf, menningarstarfsemi og listir eða einhver önnur áhugaverð verkefni sem skipta máli fyrir vestfirskt samfélag.

Leitast verður við að styrkja verkefni vítt og breitt um Vestfirði.

Verkefnin þurfa að uppfylla þau skilyrði að þau séu til eflingar vestfirsku samfélagi, en að öðru leyti er umsækjendum gefnar nokkuð frjálsar hendur varðandi verkefni. 

Miðað er við að einstakar styrkveitingar geti verið á bilinu 50 til 300 þúsund krónur.

Umsóknum skal skilað rafrænt með því að fylla út þetta rafræna eyðublað

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2022.

Á síðasta ári voru veittir styrkir að upphæð 5 milljónir króna til 53 verkefna.

DEILA