Ísafjarðarbær: fjárhagsáætlun samþykkt í ágreiningi

Fjárhagsáætlun ísafjarðarbæjar fyrir 2021 ásamt þriggja ára áætlun fyrir árin 2021-2023 var afgreidd á fundi bæjarstjórnar í gær.  Bæjarfulltrúar meirihlutans frá Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki  studdu áætlunina og bæjarfulltrúar Í listans greiddu atkvæði gegn henni og var áætlunin samþykkt 5:4.

Bæjarfulltrúar Í-lista lögðu fram eftirfarandi bókun þar sem  meirihlutinn er gagnrýndur fyrir ábyrgðarleysi og skuldasöfnun.

„Öll vinnubrögð við þessa fjárhagsáætlun er með hreinum ólíkindum en augljóst er að fulltrúum meirihlutans finnst engin ábyrgð fylgja því að ráðstafa fjármunum bæjarbúa. Í raun má segja að meirihlutinn sé með þessari áætlun, að meitla í stein viðvarandi hallarekstur á bæjarsjóð til næstu ára með stórkostlegri skuldaaukningu. Slíkt ábyrgðarleysi skaðar fjárhag sveitarfélagsins til framtíðar og mun hafa neikvæð áhrif á eignir bæjarins, uppbyggingu í sveitarfélaginu sem og lífsgæði íbúanna. En viðhorfið virðist vera að þetta sé allt í lagi, það er einhver annar sem borgar. Málið er bara að þessi einhver annar er bara við, íbúarnir í bænum okkar.

Rekstur Ísafjarðarbæjar er ekki sjálfbær og fjárhagsáætlun ársins 2021 gerir ekkert til þess að laga það sem er alveg glórulaust. Í ofanálag er meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks svo mikið í mun að koma upp upp fótboltahús að hann hefur misst sjónar á heildarhag íbúa og atvinnulífs. Fótboltahúsið skal upp og trixið er að selja íbúðir úr Fastís og íbúðir á Hlíf. Þessi aðgerð er til þess fallinn að auka enn á ósjálfbærar skuldir bæjarins og gera rekstur A-hluta sveitarfélagsins enn þyngri með auknum rekstrarkostnaði. Meirihlutinn ætlar sér á þessu ári að selja um 50 íbúðir eða um helming af íbúðum Fastís og með því á ekki bara að fá í reiðufé nægan pening til að byggja upp Torfnesið, heldur líka greiða áhvílandi skuldir á viðkomandi íbúðum og fá leigutekjur af þeim íbúðum allt árið. Það er alveg ljóst að himinn og haf ber á milli um annarsvegar raunhæfan söluhagnað af íbúðum Fastís ásamt rauntölum við uppbyggingu á Torfnesi á móti þeim áætlunum sem hér eru settar fram. Það hlýtur að teljast lágmarkskrafa að upplýsingar um framtíðarskuldbindingu sveitarfélagsins séu skýrar áður en lagt er út í fjárfestingar af þessu tagi, sem íbúar bæjarins þurfa að taka endanlega ábyrgð á.

Mikilvægt er í umsýslu með almannafé að fyrir liggi skýr áætlun um umfang reksturs nýrra mannvirkja til að hægt sé að meta framkvæmdir út frá hagkvæmni þeirra, kostnaðaráhrifum til næstu ára og hvaða ruðningsáhrif þær hafa á önnur verk sem nauðsynlegt er að fara í. A- hluti sveitarsjóðs er fjármagnaður að hluta eða öllu leiti með skatttekjum íbúa, fasteignaskatti, lóðarleigu og útsvari auk þess sem greiðslur úr jöfnunarsjóði koma inn sem tekjur í A-hluta. Þessar tekjur (skattur), áætlaðar um 2,7 milljarður fyrir árið 2021 auk 800 eða 900 millj króna (þar sem tölum ber ekki saman í þeim gögnum sem bæjarfulltrúar hafa undir höndum) framlag jöfnunarsjóðs nægja ekki til að standa undir núverandi rekstri allra sviða, þjónustustofnanna og íþróttamannvirkja.

Miðað við reynslu okkar af framkvæmdum og samningum sem Ísafjarðarbær hefur tekið þátt í undanfarið verðum við bæjarfulltrúar að gaumgæfa vel þær fjárhagslegu skuldbindingar sem bærinn er settur í og vera meðvituð um þá ábyrgð sem við berum. Ákvarðanir okkar hafa ekki bara áhrif í dag eða á morgun heldur inn í framtíðinna. Í núverandi ástandi er fjármagn af skornum skammti og margvíslegar nauðsynlegar framkvæmdir eru á borðinu. Tími gæluverkefna er ekki núna!

Það eru fleiri óveðurský sem birtast í fjárhagsáætlun ársins 2021.
Skuldir og skuldbindingar hafa hækkað um tæpan milljarð frá því að núverandi meirihluti tók við völdum árið 2018 og full ástæða til að hafa áhyggjur af þessari þróun með tilheyrandi aukingu fjármagnskostnaðar.

Gert er ráð fyrir að stöðugildum fækki um 21 á árinu 2021, á tíma sem flest sveitarfélög kappkosta við að halda fólki í vinnu og verja störf í þeim heimsfaraldri sem við erum í. Eðlilegt er að skoða hagræðingu og endurskipuleggja en mikilvægt er að gæta að starfsfólki og það skiptir máli hvernig staðið er að málum.

Í fjárhagsáætlun ársins 2021 er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði 166 m.kr en það er sú tala sem fjárfestingar ársins ættu að taka mið af. Það er ekki gert, heldur er gert ráð fyrir fjárfestingum uppá rúman milljarð. Þetta á að fjármagna með óraunhæfum væntingum um sölu eigna.

Við Í-listanum höfum lagt áherslu á bærinn fari í tekjuaukandi uppbyggingar verkefni. Það er eftirspurn eftir íbúðum og nú er lag að gera fleiri lóðir klárar. Gildandi húsnæðisáætlun bæjarins sýnir fram á mikla þörf fyrir nýjum íbúðum og við því þarf að bregðast með beinni eða óbeinni þátttöku. Þannig má skapa tekjur til framtíðar og getu til að taka á móti nýjum íbúum og atvinnutækifærum. Það er mikilvægt að Sundabakkinn sé að fullu fjármagnaður, til að tryggja uppbyggingu á Suðurtanga. Þá er það jafnframt mikilvægt út frá lýðheilsu að halda áfram uppbyggingu göngustíga. Einnig lögðum við til að bygging knattspyrnuhúss yrði frestað á meðan við erum í þessum ólgusjó sem heimsfaraldurinn hefur borið með sér.“

DEILA