Ísafjarðarbær: betri afkoma 2019 en gert var ráð fyrir

Rekstrartekjur Ísafjarðarbæjar 2019 urðu 5,3 milljarðar króna sem er nærri því sem fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir. Rekstrarniðurstaðan varð jákvæð um 238 milljónir króna en í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 83 milljón króna afgangi.

Þetta kemur frá í ársreikningi sveitarfélagsins fyrir 2019.

Skatttekjur voru 2,6 milljarðar króna og framlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga var 1 milljarður króna. Skatttekjurnar voru einkum útsvarstekjur 2,2 milljarðar króna og fasteignaskattur 330 milljónir króna. Álagningarhlutföll útsvars og fasteiganskatts voru nýtt til fulls og var útsvarsprósentan 14,52% og fasteignaskattur vegna íbúðarhúsnæðis 0,625%.

Laun og tengd gjöld voru stærsti útgjaldaliðurinn og námu um 2,6 milljörðum króna. Í árslok voru 312 stöðugildi hjá sveitarfélaginu og 458 starfsmenn.

Fræðslumál voru stærsti útgjaldaliðurinn og var 1,8 milljörðum króna varið til þeirra.

Til velferðamála var varið tæplega 900 milljónum króna en á móti útgjöldum komu 540 milljóna króna tekjur.

Æskulýðs- og íþróttamál voru þriðji hæsti málaflokkurinn með 635 milljóna króna útgjöld. Tekjur á móti voru 140 milljónir króna. Umferðar- og samgöngumál kostuðu 235 milljónir króna og tekjur  á móti voru 5 milljónir króna.

Langtímaskuldir í árslok 2019 voru 5,2 milljarðar króna. Afborganir næsta árs voru áætlaðar um 380 milljónir króna.

Lífeyrisskuldbindingar voru um áramótin um 1,7 milljarðar króna og aðrar skuldir um 1 milljarður króna og voru heildar skuldir því um 7,9 milljarðar króna. Á móti skuldunum standa veltufjármunir um 1,4 milljarðar króna.

DEILA