Dynjandisheiði: tveir kaflar tilbúnir til útboðs

Tveir vegarkaflar á Dynjandisheiði eru tilbúnir til útboðs og verður það auglýst þegar álit Skipulagsstofnunar liggur. Frummatsskýrsla er nú til umfjöllunar og  verður formleg matsskýrsla lögð fram fljótlega. Vonast er til þess að álit Skipulagsstofnunar á matsskýrslunni muni liggja fyrir í sumar.  Nær fyrirhuguð vegagerð til framkvæmdar  á Vestfjarðavegi (60) um Dynjandisheiði og Bíldudalsvegur (63) frá Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði.

Lagður verður á næstu árum 35-40 km langur vegur sem nær frá Vatnsfirði að Mjólká yfir Dynjandisheiðina og nýr Bíldudalsvegur verður liðlega 28 km langur.  Hann kemur í staðinn fyrir rúmlega 29 km langan veg sem liggur frá vegamótum við Flugvallarveg við Bíldudalsflugvöll  upp á Norðdalsfjall og á Vestfjarðaveg rétt norðan Helluskarðs.

Vegarkaflarnir sem eru tilbúnir eru að sögn Guðmundar Vals Guðmundssonar framkvæmdastjóri þróunarsviðs  Vegagerðarinnar annars vegar frá Flókalundi upp á heiðina, um 6 – 7 km langur vegur með svipaðri veglínu og nú er og hins vegar er það vegur fyrir Meðalnesið sem er milli Dynjandisvogsins og Borgarfjarðar. Þar mun hin nýja veglína liggja með sjónum í stað þess að vera ofar í hlíðinni.  Veglínan á þessum köflum er það svipuð núverandi veglínu að ekki þarf breytingu á skipulagi sveitarfélaganna, sem eru Ísafjarðarbær og Vesturbyggð. Gangi það eftir verður mögulega hægt að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir þessum tveimur vegarköflum í júní og í framhaldinu auglýsa útboð.

Stefnt er að því að undirbúningi framkvæmda við nýjan Dynjandisveg og Bíldudalsveg ljúki á árinu 2020 og segir í frummatsskýrslu að vonast sé til þess að framkvæmdir geti hafist sama ár. Áætlað er að þær taki að lágmarki 3 ár, háð fjárveitingum í samgönguáætlun. Mögulegt er að skipta þeim í 2-6 áfanga, háð leiðarvali. Kostnaðaráætlun vegna framkvæmdanna er háð leiðarvali og er frá 10,6 – 15,7 milljarðar króna. Í samgönguáætlun fyrir árin 2019-2033 er gert ráð fyrir samtals 9,7 milljarða króna fjárveitingu til framkvæmdarinnar.

DEILA