Votlendissjóður býður betur

Votlendissjóður hefur breytt framlagsforsendum sínum og þar með verðlagningu kolefnisjöfnunar í gegnum sjóðinn. Helstu breytingar eru þær að sjóðurinn býður nú endurheimt tonn á 2.000,- krónur og selur staðfesta stöðvun í átta í ár stað eins árs eins og fyrra módel var byggt á.

Stærsta breytingin er þó er viðkemur landeigendum sem koma til samstarfs við sjóðinn en þegar sjóðurinn hefur nýtt þessi átta ár til að fjármagna framkvæmdirnar fá landeigendur stöðvunina til ráðstöfunar.  Á fyrstu sex mánuðum 2020 endurheimtir sjóðurinn á þriðja tug jarða í samvinnu við Landgræðsluna.

þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Votlendissjóðnum.

Tilgangurinn að draga úr losun gróðurhúsaloftegunda

Stærsta áskorun samtímans er að draga hratt úr losun gróðurhúsa-lofttegunda sem valda hlýnun jarðar og lofthjúps. Talið er að um 2/3 af losun gróðurhúsalofttegunda frá Íslandi komi frá framræstu votlendi.

Votlendissjóður var stofnaður vorið 2018 í þeim tilgangi  að endurheimta framræst votlendi en endurheimt votlendis er skjótvirkasta aðferðin til að ná árangri í loftlagsmálum hérlendis.

Sjálfseignarstofnun

Sjóðurinn er sjálfseignarstofnun og fjármagnaður af samfélagslega ábyrgum fyrirtækjum, félagasamtökum og einstaklingum sem vilja leggja sitt af mörkum í baráttunni við loftslagsbreytingar. Hundruð hektara votlendis hafa þegar verið endurheimtir á vegum Votlendissjóðsins sem jafngildir því að stöðva losun þúsunda tonna koldíoxíðs út í andrúmsloftið. Jafnframt styrkir þessi leið líffræðilega fjölbreytni. Þannig eflist gróður og fuglalíf og jákvæð áhrif geta orðið á vatnsbúskap í veiðiám þar sem áhrifanna gætir.

Samstarf við Landgræðsluna

Öll endurheimt Votlendissjóðs fer fram í samvinnu og að undangenginni úttekt og með staðfestu mati Landgræðslunnar. Framundan næstu 6 mánuði er endurheimt á þriðja tug jarða um allt land og hefst vinna í Borgarfirði núna í janúar eða um leið og aðstæður leyfa. Verið er að skoða möguleika á alþjóðlegri vottun á starfsemi sjóðsins.

DEILA