Ísafjarðarbær: engin lántaka 2020

Guðmundur Gunnarsson, bæjarstjóri. Mynd: Kristinn H. Gunnarsson.

Í tillögu að fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar fyrir næsta ár , 2020, er ekki gert ráð fyrir að taka nein lán á árinu. Guðmundur Gunnarsson, bæjarstjóri segir að ástæðan sé sú að fjárfestingar ársins verði minni en áður var ráð fyrir gert. Engu að síður verður fjárfest fyrir 930 milljónir króna og þar af er hlutur bæjarins um 600 milljónir króna. Guðmundur segir að áætlunin geri ráð fyrir afgangi af rekstri A hluta og  einnig verður 162 milljóna króna afgangur af  samstæðunni.

Tekjuáætlunin

Fjárhagsáætlun fyrir 2020 gerir ráð fyrir að útsvarsstofn hækki um 6,4% milli áranna 2019 og 2020. Útsvarsgreiðslur fyrir árið  2020 eru þannig áætlaðar 2.340 m.kr.

Áætlun tekna frá jöfnunarsjóði nemur 929 m.kr. og er þannig ein þriggja megin tekjustoða sveitarfélagsins.

Þriðja stoðin eru fasteignaskattar og gjöld. Þar er gert ráð fyrir 440 m.kr. í tekjur en helsti valdur hækkunar á milli ára þar er hækkun á fasteignamati sem er nærri því 10% á milli ára. Sú þróun er ekki á valdi sveitarfélagsins en hefur áhrif á eignastöðu húseigenda og kemur til hækkunar á sköttum og gjöldum tengdum fasteignum. Fyrr á þessu ári ákvað bæjarstjórn að mæta þessari fyrirsjáanlegu hækkun með því að lækka álögur fasteignagjalda á móti. Er það gert með því að lækka álagninu vatnsgjalds og fráveitu. Með þeirri breytingu er nú svo komið að Ísafjarðarbær er í hópi þeirra sveitarfélaga á Íslandi sem innheimta allra lægstu vatnsgjöld og fráveitugjöld eða 0,1% í vatni og 0,2% í fráveitu.

Íbúafjölgun 1%

Í fjárhagsáætlun 2019 var gert ráð fyrir að íbúum Ísafjarðarbæjar myndi fjölga um 1%. Þeir eru í þessum orðum töluðum 3831 íbúi. Sú áætlun virðist því ætla að standast nokkurn veginn. Í fjárhagsáætlun 2020 er enn gert ráð fyrir að íbúum muni fjölga um 1%.

2,6% hækkun gjaldskrár

Ný þjóðhagsspá gerir ráð fyrir að verðbólga ársins 2020 verði 2,6%. Þetta er sú spá sem notuð er við útreikninga á skuldum. Þetta er jafnframt í samræmi við hækkun á gjaldskrám og rímar vel við lífskjarasamninga, segir í greinargerð með fjárhagsáætluninni.

Laun 4,6%

Laun og launatengd gjöld vega sem fyrr þyngst af öllum kostnaðarliðum, enda Ísafjarðarbær fjölmennasti vinnustaður Vestfjarða. Gert er ráð fyrir 4,6% prósent hækkun sem er eilítið minna en í áætlun ársins 2019.

Viðhaldskostnaður 375 m.kr.

Gert er ráð fyrir 375 m.kr. í viðhaldskostnað og er þar bætt nokkuð í ef miðað er við fyrri áætlanir. Þar af fara 123 m.kr. í viðhald eignasjóðs þar sem yfirgnæfandi áhersla er lögð á skólabyggingar og íþróttamannvirki á Flateyri, Þingeyri og Suðureyri.

DEILA