Vilja efla Hrafnseyri sem fræðasetur

Nefnd sem skipuð var í desember 2018 hefur skilað skýrslu um arfleifð Jóns Sigurðssonar.

Forsætisráðherra skipaði nefndina og verkefni  hennar var samkvæmt  erindisbréfi  að  gera  tillögur  um  framtíðarstarfsemi  á  Hrafnseyri  við  Arnarfjörð  og  fyrirkomulag  hennar,  ásamt  því  að  skoða  mögulega  samlegð  eða  tengingu  þeirrar  opinberu  menningarstarfsemi sem tileinkuð er ævi og minningu Jóns Sigurðssonar.

Í tillögu nefndarinnar er sett fram framtíðarsýn um lifandi, nærtæka og tímalausa arfleifð. Starfsemin á Hrafnseyri við Arnarfjörð, fæðingarstað Jóns, verði efld og stofnaður formlegur samstarfsvettvangur þeirra aðila sem nú sinna opinberri menningarstarfsemi sem tileinkuð er ævistarfi og minningu Jóns Sigurðssonar.

Lagt er til að starfsemin á Hrafnseyri þróist yfir í nútímalegt fræðasetur með alþjóðleg tengsl, sem sinni fjölþættu hlutverki fyrir menntir og menningu þjóðarinnar auk þess sem það verði lyftistöng í byggðalegu tilliti.

Forsætisráðherra hyggst leggja fram tillögu til þingsályktunar á Alþingi síðar í vetur sem byggð verður á skýrslu nefndarinnar.

Nefndin var þannig skipuð:

Guðmundur Hálfdánarson, prófessor, tilnefndur af Háskóla Íslands
Helga Þórsdóttir, starfandi safnstjóri, tilnefnd af Byggðasafni Vestfjarða
Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður, tilnefnd af Þjóðminjasafni Íslands
Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir, deildarstjóri, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti
Skúli Gautason, menningarfulltrúi, tilnefndur af Vestfjarðastofu f.h. Fjórðungssambands Vestfjarða
Þorsteinn Magnússon, varaskrifstofustjóri, tilnefndur af skrifstofu Alþingis og
Kolbrún Halldórsdóttir, verkefnisstjóri, formaður, skipuð án tilnefningar.

Með nefndinni starfaði Bjarni Snæbjörn Jónsson ráðgjafi.

DEILA