Vestfjarðastofa veltir 236 milljónum króna á næsta ári

Í drögum að fjárhagsáætlun fyrir Vestfjarðastofu fyrir árið 2020,
sem er samtímis grunnur að fjárhagsáætlun Fjórðungssambands Vestfirðinga, er gert ráð fyrir  að tekjur verði 236 milljónir króna og útgjöld 235 milljónir króna.Lækka tekjurnar um 56 milljónir króna frá yfirstandandi ári vegna sérverkefna sem ekki verða á næsta ári, en almenn starfsemi verður svipuð milli ára. Ekki kemur nánari fram sundurliðun á áætluninni.

44,9 milljónir króna til Fjórðungssambandsins

Þá er lagt til við Fjórðungsþing Vestfirðinga að árstillag aðildarsveitarfélaga Fjórðungssambands Vestfirðinga,sem lögð verði fyrir 4. haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga  eftir tvær vikur verði óbreytt frá árinu 2019 eða alls kr
44.900.000.  Það jafngildir 6.419,79 kr/ íbúa í sveitarfélagi miðað við íbúafjölda 1. janúar 2019.

Árstillagið skiptist  á einstaka málaflokka þannig:

Framlag til rekstur skrifstofu FV                          10.200.000,- kr
Framlag til Markaðsstofu                                      6.800.000,- kr
Framlag til menningarmála                                   9.900.000,- kr
Framlag til umhverfisvottunar                               4.000.000,- kr
Framlag til atvinnuþróunar                                   6.500.000,- kr
Samtals framlag til FV                                        37.400.000,- kr
Lífeyrisskuldbinding FV                                        7.500.000,- kr
Samtals                                                           44.900.000,- kr

DEILA