Knattspyrnuhúsið Ísafirði: minnihlutinn lagðist gegn útboði

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti í gær að bjóða út byggingu fjölnota knattspyrnuhúss. Atkvæði féllu þannig að fimm greiddu atkvæði með útboði og fjórir á móti. Skiptust atkvæði eftir meirihluta- og minnihlutalínum í bæjarstjórninni. Fulltrúar D og B lista greiddu atkvæði með útboði og fulltrúar Í lista greiddu atkvæði gegn útboði.

Arna Lára Jónsdóttir lagði fram bókun fyrir hönd bæjarfulltrúa Í-listans, þar sem gagnrýnd er undirbúningsvinnan og segir að fjölmörgum spurningum sé enn ósvarað, verkið sé fjárhagslega stórt og kostnaðaráætlanir séu háðar mikilli óvissu. Í listinn vill bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar en telur að vanda þurfi betur til verka.

 

Bókunin í heild:

„Bæjarfulltrúar Í-lista telja að betur hefði mátt vanda til vinnunnar vegna undirbúnings við byggingu knattspyrnuhúss. Fjölmörgum spurningum er enn ósvarað og skýrsla meirihluta byggingarnefndarinnar vart boðleg fyrir jafn stóra framkvæmd sem veltur á hundruðum milljóna.

Fulltrúar meirihlutans hafa ekki svarað því hvaða áhrif þessi stóra framkvæmd hefur á skuldastöðu, afkomu og rekstur bæjarsjóðs. Slíkar spurningar ættu að vera í forgrunni og eru í raun forsenda ákvarðanatöku. Fulltrúi Í-lista í byggingarnefndinni reyndi margoft að fá svör við hinum ýmsum lykilspurningum. Fulltrúi Í-listans í nefndinni óskaði ítrekað eftir því skoða betur staðarval og skipulag á Torfnesi, en ekki var orðið við því. Því hefur ekki verið svarað hver rekstrarkostnaður á húsinu muni vera, hvort starfsfólk verði í húsinu eða myndavélakerfi. Forsenda upplýstrar ákvarðanatöku er að allar upplýsingar komi fram.

Fulltrúi Í-lista í byggingarnefndinni sá sig tilknúinn að skila séráliti á störfum byggingarnefndarinnar þegar skýrsla meirihlutans var til umræðu á nefndarfundi þar sem hann taldi margt vera ábótavant í þeirri skýrslu.

Bygging knattspyrnuhúss er stór framkvæmd og mun hafa veruleg áhrif á framkvæmdagetu bæjarsjóðs. Ekki hefur verið skoðað ofan í kjölinn hvaða áhrif framkvæmdin mun hafa á aðrar framkvæmdir og hversu mikil áhrif framkvæmdin hefur á rekstur bæjarsjóðs. Í umsögn Enor vegna byggingar knatthúss sem var kynnt í bæjarráði 6.maí sl. segir á bls. 2 að mikil óvissa fylgir kostnaðaráætlunum og í mörgum tilvikum endar kostnaður langt umfram áætlanir. Í því samhengi má benda á mikil umsvif í samfélaginu og viðvarandi skort á iðnaðarmönnum sem hefur leitt til þess að tilboðsverk eru í sí auknum mæli að fara töluvert framúr kostnaðaráætlunum. Enor bendir jafnframt á að fjárhagsstaða sveitarfélagsins sé ágæt en sveitarfélagið mun þó á næstu árum auka skuldir sínar verulega eða úr kr. 5,3 milljörðum í kr. 6,8 milljarða ef áætlanir ganga eftir sem þýðir að breytt skuldaviðmið skv. sveitarstjórnarlögum mun fara hækkandi. Sveitarfélagið mun taka ný lán upp á kr. 2.400 millj. á tímabilinu 2019 – 2022 sem meðal annars fara í afborganir eldri lána en greiðslubyrði vegna afborgana og vaxta mun þyngjast verulega á þessum tíma. Fjármögnun er ekki frágengin og óvíst hvort hún fengist öll frá Lánasjóði sveitarfélaga. Þessar viðvaranir sérfræðinga Enors verðum við að taka alvarlega.

Umræða um framúrkeyrslu opinberra framkvæmda hefur verið áberandi síðastliðna mánuði. Skýringar á framúrkeyrslu opinberra framkvæmda eru bjartsýnar kostnaðaráætlanir og að ekki hefur verið vandað til undirbúningsvinnu, auk ónógs eftirlits með verkum. Af því skulum við læra.

Í-listinn hefur mikinn vilja til að bæta aðstöðu knattspyrnumanna og barna og það er brýnt, en þarf að vanda betur til verka og skoða málið út frá öllum hliðum og þá sérstaklega út frá stöðu bæjarsjóðs.“

DEILA