Vesturverk: lítið breytt veglína um Seljanes

Ófeigsfjarðarvegur um Seljanes. Ljósmynd:Stefán Hagalín Ragúelsson.

Í fréttatilkynningu frá Vesturverki segir að framundan séu vegabætur á Ófeigsfjarðarvegi um Seljanes. Leitast verður við að fara eftir núverandi veglínu  og að öllu leyti  verður unnið innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar. Tvær krappar beygjur fyrir sjálft Seljanesið verða lagfærðar. Vegurinn færist mest þrjá metra í átt til sjávar og sneitt verður hjá fornminjum.

Fréttatilkynningin í heild:

„Vegna viðhalds og vegbóta á Ófeigsfjarðarvegi (649) í Árneshreppi á Ströndum vill VesturVerk ehf á Ísafirði upplýsa um stöðu verkefnisins og næstu skref.

 

Samkvæmt samningi við Vegagerðina fer VesturVerk með veghald Ófeigsfjarðarvegar, frá Melum í Norðurfirði að Hvalá í Ófeigsfirði. Unnið er að vegbótum í samræmi við samninginn og í góðu samráði við Vegagerðina. Vegna fyrirmæla frá Minjastofnun töfðust framkvæmdir í um þrjár vikur í júlímánuði en frá því að hafist var handa á ný hefur verkið gengið samkvæmt áætlun.

 

Vinna við veginn í sumar hefur að öllu leyti farið fram með sama verklagi og viðhaft er í viðhaldsverkefnum Vegagerðarinnar. Unnið er innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar, sem eru sex metrar frá miðlínu á þessari tegund vegar. Krappar beygjur hafa verið lagfærðar og ný ræsi lögð þar sem þeirra er þörf. Öllu jarðraski hefur verið haldið í lágmarki og þegar framkvæmdum lýkur verður gengið vel frá vinnusvæðum á sama hátt og gert er hjá Vegagerðinni.

 

Framundan eru vegbætur á þeim hluta Ófeigsfjarðarvegar sem liggur í gegnum jörðina Seljanes. Áður en til þeirra kemur munu verktakar lagfæra veginn innst í Ófeigsfirði ásamt því að undirbúa uppsetningu brúar yfir Hvalá.

 

Í matsskýrslu vegna umhverfismats Hvalárvirkjunar frá árinu 2016 er tillaga að nýrri veglínu um jörðina Seljanes. Vegna andstöðu við tillöguna á sínum tíma, hjá hluta landeigenda Seljaness, var fallið frá hugmyndum að nýrri veglínu. Þess í stað yrði leitast við að fara eftir núverandi veglínu og vegurinn lagfærður í samráði við Vegagerðina.

 

Viðhald vegarins um jörðina Seljanes mun því að öllu leyti fara fram innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar. Veglínunni verður ekki breytt að öðru leyti en því að tvær krappar beygjur á veginum fyrir sjálft Seljanesið verða lagfærðar. Þannig komast stærri ökutæki um, öryggi vegfarenda eykst og sneitt verður hjá fornminjum sem skráðar eru á svæðinu. Veglínan færist mest til um þrjá metra í átt til sjávar og er enn vel innan veghelgunarsvæðisins.

 

Ekki verður hreyft við nafntoguðum kennileitum og minjum, hvorki innan landamerkja Seljaness né á öðrum köflum Ófeigsfjarðarvegar.

 

 

DEILA