Nýr lánaflokkur og byggðaframlag til að styðja við húsnæðismál á landsbyggðinni

"Landsbyggðin hefur setið eftir þegar kemur að uppbyggingu í húsnæðismálum. Í ljósi jákvæðra athugasemda við tillögum að úrbótum munum við einhenda okkur í koma þeim í framkvæmd," segir Ásmundur Einar.

Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, væntir þess að fyrstu tillögur, þar á meðal að breytingar á lögum og reglugerðum, til að styrkja húsnæðismarkaðinn á landsbyggðinni verði komnar til framkvæmda á haustdögum.

,,Landsbyggðin hefur setið eftir þegar kemur að uppbyggingu í húsnæðismálum. Í ljósi jákvæðra athugasemda við tillögum að úrbótum munum við einhenda okkur í koma fram með nýjar reglugerðir og lagafrumvörp til að innleiða þær að fullu enda um mikilvægt hagsmunamál að ræða,” segir Ásmundur Einar.

Jákvæðar umsagnir hagsmunaaðila

Tillögurnar voru upphaflega lagðar fram í ríkisstjórn til kynningar í lok maí en í lok júlí voru þær birtar í samráðsgátt stjórnvalda þar sem almenningi og öllum hagsmunaaðilum gafst tækifæri til að gefa álit. Þær umsagnir sem bárust eru jákvæðar en einnig komu fram í þeim nokkrar gagnlegar ábendingar, segir í fréttatilkynningu frá Félagsmálaráðuneytinu. Samband íslenskra sveitarfélaga nefndi sérstaklega þá jákvæðu nálgun sem unnið hefur verið eftir í svokölluðu landsbyggðarverkefni sem félagsmálaráðuneytið og Íbúðalánasjóður settu af stað á síðasta ári.

Nýr lánaflokkur og byggðaframlag til byggingar leiguíbúða

Tillögur félags- og barnamálaráðherra byggja að miklu leyti á upplýsingum sem fengist hafa í tilraunaverkefni með sjö sveitarfélögum, en því var ætlað að bregðast við alvarlegum vanda í húsnæðismálum á landsbyggðinni. Meðal reglugerðanna sem ráðuneytið er nú með í vinnslu er heimild fyrir nýjum lánaflokki hjá Íbúðalánasjóði til að auðvelda sjóðnum að veita fjármögnun til verkefna á landsbyggðinni. Lánaflokknum er ætlað að tryggja  íbúum landsbyggðarinnar aðgengi að fjármagni á sambærilegum kjörum og fást á virkari markaðssvæðum.

Þá gera tillögurnar ráð fyrir að brugðist verði við skorti á hagkvæmu leiguhúsnæði með því að gera sveitarfélögum á landsbyggðinni kleift að byggja íbúðir í almenna leigukerfinu með stofnframlagi ríkisins. Heimilt verði að veita sérstakt byggðaframlag vegna leiguíbúða á svæðum þar sem misvægi ríkir á milli byggingarkostnaðar og markaðsverðs og þá verði heimildir sveitarfélaga til þess að leggja fram stofnframlög rýmkaðar.

Húsnæðisstuðningur sniðin að þörfum landsbyggðarinnar

Þá segir í fréttatilkynningunni. „Þörf á húsnæðisstuðningi fyrir landsbyggðina er önnur en á höfuðborgarsvæðinu.  Þar er húsnæðismarkaður víða ekki nægilega skilvirkur.  Víða er skortur á leiguhúsnæði og getur slíkt staðið þróun í atvinnumálum fyrir þrifum.  Hvata vantar til byggingar á leiguíbúðum þar sem markaðsverð húsnæðis er mun lægra en byggingarkostnaður.

Fram hefur komið að aðgerðirnar sem þarf á landsbyggðinni eru af öðrum toga en á höfuðborgarsvæðinu. Þar er um að ræða stóran hóp fólks sem fellur á milli skips og bryggju á húsnæðismarkaðnum. Önnur lönd sem hafa glímt við svipaðan vanda hafa farið svipaða leið við að stuðla að eðlilegri endurnýjun húsnæðis utan stærstu þéttbýlissvæða. Tillögurnar taka mið af reynslu annarra landa en einnig áskorunum ólíkra sveitarfélaga hér á landi.“

DEILA