Ástand sjúkrabirfreiða stefnir í óefni

Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna hefur ályktað um alvarlegt ástand sjúkrabifreiða  og sendi í gær bréf til Heilbrigðisráðherra.

Segir að „ástandið er alvarlegt og er það óásættanlegt með öllu að ekki sé enn búið að tryggja fjármögnun til endurnýjunar.“

Þá segir að „Öryggi sjúkraflutningamanna og skjólstæðinga þeirra er nú ógnað“ og að ástand bílaflotans sé orðið mjög slæmt. Skorað er á ábyrgðaraðila málsins að tryggja án tafar lausn á málinu.

Birkir Árnason formaður fagdeildar sjúkraflutningamanna sagði í samtali við Bæjarins besta að ályktunin ættis vo sannarleg við um Vestfirði. Ástand bílanna væri ekki gott, bílarnir orðnir gamlir og útjaskaðir. Birkir sagði að Heilbrigðisráðuneytið væri visslega að gera margt gott um þesar mundir en þetta mál stæði út af og yrði að ráða til lykta með farsælum hætti.

Ályktunin í heild:

„Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (LSS) hefur þungar áhyggjur af
ástandi sjúkrabifreiða, sem heilt yfir landið fer nú versnandi. Ástandið er alvarlegt og
er það óásættanlegt með öllu að ekki sé enn búið að tryggja fjármögnun til
endurnýjunar.
Sjúkrabifreiðar eru mikilvæg flutningstæki og er þeim ætlað að vera ekið
forgangsakstri þar sem líf og heilsa liggja við. Forgangsakstur er hættulegur og afar
mikilvægt er að sjúkrabifreiðar séu í góðu ástandi til þess að auka ekki hættuna á
alvarlegum slysum í umferðinni. Forgangsakstur eykur álag á ökutækin og eykur þar
með á slit þeirra. Regluleg endurnýjun er lykilatriði.
Öryggi sjúkraflutningamanna og skjólstæðinga þeirra er nú ógnað. Endurnýjun hefur
ekki átt sér stað síðan árið 2015 og ástand flotans er orðið mjög slæmt. Samkvæmt
útgefnum viðmiðum er nú þegar orðin þörf á endurnýjun rúmlega helmings allra
sjúkrabifreiða í landinu. Útboði nýrra sjúkrabifreiða hefur nú verið frestað samtals 11
mánuði og ekki er enn búið að tryggja fjármögnun þess.
LSS undirstrikar alvarleika málsins, það stefnir í algjört óefni, enda tekur um 10
mánuði frá því gengið er frá samningum á grundvelli útboðs þar til fyrstu bifreiðar
eru afgreiddar.
Sjúkraflutningamenn þurfa ávallt að haga akstri eftir aðstæðum og gæta að öryggi.
Ástand ökutækja er nú víða orðið svo að ekki er sjálfgefið að mæta megi með
viðunandi öryggi þeim kröfum sem gerðar eru um viðbragðstíma. Tíðni bilana eykst
og þar með hættan á því að sjúkrabifreið komist ekki á vettvang til þess að sinna
bráðveikum og slösuðum.
LSS sendir hér með þá áskorun til ábyrgðaraðila að tryggja án tafar lausn á þessu máli
svo ekki verði frekari tafir á endurnýjun sjúkrabifreiða.“

-Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna

DEILA