VerkVest: aðför Hæstaréttar að réttindum launafólks

Frá aðalfundinum. Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður í ræðustól.

Aðalfundur Verkalýðsfélags Vestfirðinga var haldinn á þriðjudaginn. Á fundinum var auk venjulegra aðalfundarstarfa ályktað um vinntímareglur og nýlega dóm Evrópudómstólsins frá 14. maí sem geti að mati aðalfundarins falið í sér að íslensk innleiðing og framkvæmd á reglum um hámarksvinnutíma og vikulega frídaga sé brot á EES-samningnum.

Ályktunin er svohljóðandi:

Svo virðist sem Hæstiréttur Íslands ætli að ganga fram fyrir skjöldu og hanna eigin réttarreglur þegar kemur að túlkun ákvæða um lágmarkshvíld og vikulegum frídegi eru í gildi bæði samkvæmt lögum og kjarasamningum á íslenskum vinnumarkaði. Einnig hefur Hæstiréttur lagt fordæmisgefandi línur með nýlegu dómafordæmi er varðar tómlæti starfsmanna sem telja að á sér hafi verið brotið af hálfu atvinnurekanda.

Ljóst er að með nýlegum dómum Hæstaréttar er varðar starfskjör launafólks er allri ábyrgð og skyldum atvinnurekenda gagnvart kjarasamningsbundnum lágmarkskjörum og réttinum varpað yfir á launafólk. Verði ekki snúið af þeirri hættulegu braut sem Hæstiréttur Íslands hefur lagt með dómum sem skerða sjálfsögð mann- og starfsréttindi má vera ljóst að stéttarfélög í landinu verða að snúa bökum saman og knýja fram ómerkingu á gjörðum Hæstaréttar.

Aðalfundur Verkalýðsfélags Vestfirðinga kallar eftir samstilltu átaki aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnar til að koma í veg fyrir að mannréttindi verði brotin á launafólki þessa lands. Hér er um grófa aðför að lágmarksréttindum launafólks sem ber að stöðva strax með öllum tiltækum ráðum.

 

DEILA