Tengipunktur í Ísafjarðardjúpi og tenging Hvalár gengur upp

Landsnet gaf í dag út sérstaka kerfisgreiningu um tengipunkt í Ísafjarðardjúpi og tengingu Hvalárvirkjunar við raforkunetið í þeim punkti.

Orkuframleiðandi væntanlegrar Hvalárvirkjunar hefur óskað eftir tengingu við flutningskerfið með um 55 MW framleiðslu og fleiri orkuframleiðslumöguleikar eru á svæðinu. Einnig er horft til tengingar tengipunktsins við dreifikerfi raforku á svæðinu, mögulegrar framtíðartenginga vestur til Ísafjarðar og til austurs, sem hluta af mögulegri styrkingu flutningskerfisins til Vestfjarða. Auk þess er horft til rekstrarlegra áhrifa tenginganna á flutningskerfið.

Markmið skýrslunnar

Markmiðið með skýrslunni er að leggja fram upplýsingar til að auðvelda endanlegt val á staðsetningu tengipunktsins og að meta mögulegt umfang jarðstrengslagna í þessum tengingum, en þekkt er hversu kerfislega veikt flutningskerfið á Vestfjörðum er og þar með umtalsverðar takmarkanir á möguleikum til jarðstrengslagna. Ekki er endanlega búið að ákveða nákvæma staðsetningu á tengipunktinum, en í þessari greiningu er miðað við að hann verði staðsettur við mynni Miðdals, norðvestan undir Steingrímsfjarðarheiði.

 

Tenging Hvalár gengur upp

Meginniðurstöður þeirra kerfisgreininga, sem greint er frá í skýrslunni, eru þær að sú leið sem lýst er varðandi tengingu Hvalárvirkjunar gengur upp. Tilkoma tengipunkts í Ísafjarðardjúpi og staðsetning hans (í Miðdal) styður við mögulega framtíðarþróun flutningskerfisins, t.d. tvöföldun tengingar inn á  Ísafjarðarsvæðið með tengingu innfjarða. Svigrúm til að leggja hluta af þeirri leið sem jarðstrengi er, að gefnum forsendum, um 15% heildarvegalengdar. Miðað er við það í greiningunni að 1/3 af leiðinni frá virkjuninni að Miðdal verði í lofti og 2/3 línunnar verði í jarðstreng.

DEILA