Staðreyndir um Dýrafjarðargöngin

Í tilefni af hátíðardagskránni í dag í Dýrafjarðargöngunum, sem er á vegum verktakans, hefur Vegagerðin tekið saman helstu staðreyndir um jarðgöngin. Samningsupphæð tveggja samninga sem gerðir voru snemma árs 2017 er liðlega 9 milljarðar króna. Lengd ganganna er 5,3 km. gröfur, fylling og burðarlag er nærri 1 milljón rúmmetra.

Dýrafjarðargöng

 

Samningur við verktaka, Metrostav a.s. og Suðurverk hf, var undirritaður 20. apríl 2017.

Samningsupphæð kr 8.687.208.000,-

 

Samningur við eftirlit, Geotek ehf og Efla hf, var undirritaður 17. maí 2017.

Samningsupphæð kr 342.994.000,-

 

Lengd ganga í bergi er 5.301 m, vegskálar 144 m og 156 m eða samtals 300 m. Heildarlengd ganga með vegskálum er 5.601 m.  Hæð vegskálaenda er 35 m y.s. í Arnarfirði og 67 m y.s. í Dýrafirði.  Gólf í göngum fer mest í 90 m y.s. í miðjum göngunum og er mesti lengdarhalli 1,5%.  Þversnið er samkvæmt norskum reglum og nefnist T8, breidd þess er um 8,0 m í veghæð, þverskurðarflatarmál 53 m2.

Í göngum eru 10 útskot, þar af fjögur snúningsútskot.  Inni í göngunum eru 4 steypt tæknirými og 2 lítil fjarskiptahús utan ganga.  Göngin eru malbikuð með steyptum upphækkuðum öxlum.

Byggður er nýr vegur beggja vegna gangamunna.  Nýir vegir eru u.þ.b. 3 km Arnarfjarðarmegin og 4,8 km Dýrafjarðarmegin, samtals um 7,8 km auk tenginga.  Vegurinn verður 8 m breiður með 7 m akbraut.

Í tengslum við vegagerð að göngum er verið að byggja nýjar brýr á Mjólká (14 m) og Hófsá (16 m).  Einnig var byggð bráðabirgðabrú á Hófsá.

Rafmagnsbúnaður og öryggisbúnaður er fjölþættur, mest af búnaðinum er í 4 tæknirýmum meðal annars 4 spennistöðvar.  Símaskápar eru einu skáparnir sem festir eru á veggi ganga, allir aðrir rafbúnaðarskápar eru í tæknirýmum.  Loftræsiblásarar 1 m í þvermál, eru 16 og eru tveir og tveir saman á 4 svæðum við tæknirýmin inni í göngunum.

Í göngin skal leggja háspennukapla 3 einleiðara fyrir 132 kV spennu.  Þetta er gert fyrir Landsnet, en Vegagerðin kemur sem verkkaupi fram fyrir hönd Landsnets í verkinu.

 

Helstu magntölur verksins eru:

Gröftur í göngum                                312.000 m³

Fylling                                                580.000 m³

Burðarlag                                              90.000 m³

Rofvörn                                                13.000 m³

Boltar                                                   28.000 stk

Sprautusteypa                                       14.000 m³

Einangrunarklæðing                              50.000 m2

Steypa                                                    3.200 m³

Jarðvatns- og ofanvatnslagnir               18.400 m

Ídráttarrör                                             45.000 m

Rafstrengir                                            74.000 m

Ljósleiðandi strengir                             12.400 m

Upplýst umferðarmerki                               83 stk

 

Verk hófst í júní 2017, með aðstöðusköpun og vinnu við forkeringu í Arnarfirði.

Fyrsta sprenging í Arnarfirði var 12. september 2017.

Fyrsta sprenging í Dýrafirði var 12. október 2018.

Verkinu skal að fullu og öllu lokið eigi síðar en 1. september 2020.

 

 

Umhverfismat er frá 2013

DEILA