Reykhólarhreppur svarar fyrirspurnum Eiríks

Eiríkur Jónsson. Mynd: visir.is

Sveitarstjórn Reykhólahrepps  gekk þann 12. mars frá svörum við fyrirspurnum Eiríks Jónssonar, fyrrv. formanns Kennarasambands Íslands og íbúa að Grænhól á Barðaströnd, sem sendar voru þann 14. janúar.

Í svörunum kemur fram að sveitarstjórn telji fráleitt að aukinn kostnaður vegna leiðavals í samræmi við vilja sveitarstjórnar falli á sveitarfélagið þar sem skipulagsmál séu á forræði sveitarfélaga.Þá segir sveitarstjórn að hún beri enga ábyrgð ef vegalagning verði sett á ís af hvaða ástæðum sem það væri.

Spurningarnar voru:

Nú þegar fyrir dyrum stendur að taka afstöðu til þess hvar veglína Vestfjaðarvegar á að liggja vakna nokkrar spurningar sem sveitarstjórn Reykhólahrepps þarf að svara.

 

 1. Hefur sveitarstjórn leitað sér lögfræðilegrar ráðgjafar/álits varðandi fjárhagslega ábyrgð sveitarfélagsins ef til þess kemur að leiðin sem hún velur reynist dýrari en sú leið sem vegagerðin vill fara?

 

 1. Hver er lögmaður/lögmannsstofa sveitarfélagsins?

 

 1. Hefur sveitarfélagið haft eitthvað samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga (lögfræðisvið) varðandi þetta mál?

 

 1. Hvaða verkfræði/jarðfræði/veðurfarsrannsóknir liggja að baki skýrslu þeirri sem notuð er sem rök fyrir svokallaðri R leið?

 

 1. Er sveitarfelagið tilbúið að standa straum af þeim aukakosnaði sem kann að hljótast af verði svokölluð R leið fyrir valinu og ákveðið verði að krefja sveitarfélagið um greiðslu lögum samkvæmt?

 

 1. Þar sem ljóst er að R leið er hvorki á áætlun Vegagerðarinnarar né þá heldur fjármögnuð spyr ég. Munu sveitarstjórnarmenn og sveitarstjóri axla persónulega ábyrgð fari svo að vegalagning vestur á firði lendi á ís af tæknilegum og/eða fjármálalegum völdum, velji þeir R leið.

Svör sveitarstjórnar eru þessi:

 1. Reykhólahreppur hefur ekki enn talið sig þurfa lögfræði aðstoð varðandi kostnað sem fellur á sveitarfélagið.2. Reykhólahreppur hefur engan einn lögmann enda lítið sveitarfélag en hefur skipt við lögmannsstofuna Pacta sem sér t.d um persónuverndarmál fyrir okkur.3. Sveitarfélagið er í sambandi við fjölda sérfræðinga með hin ýmsu mál, sérfræðingar sambands ísl sveitafélaga eru þar engin undantekning.

  4. Flest gögn sem unnið hefur verið eftir koma frá Vegagerðinn. Það er því eðlilegast að leita þangað eftir gögnum.

  5. Það væri fráleit stjórnsýsla af hálfu ríkisvaldsins eða stofnana þess að knýja fram niðurstöðu í skipulagsmálum, sem eru á forræði sveitarfélaganna, með fjárkröfum sem eru fámennu sveitarfélagi algerlega ofviða enda slíkt aldrei komið til tals eða verið farið fram á það af þar til bærum aðilum.

  6. Það er þegar búið að gera ráð fyrir fé í samgöngubætur á sunnanverðum Vestfjörðum. Sveitarstjórn Reykhólahrepps ber enga ábyrgð á því ef vegalagning á Vestfjörðum er sett á ís af hvaða ástæðu sem er.

DEILA