Reglugerð sett um stefnumótandi áætlun um málefni sveitarfélaga

Samgöngu- og sveitarstjórmarráðherra hefur sett reglugerð um  stefnumótandi áætlunar ríkisins um málefni sveitarfélaga. Ráðherra skal leggja fram á Alþingi slíka áætlun að  minnsta kosti á þriggja ára fresti. Í nýju reglugerðinni er nánar kveðið á um hvernig standa skal að gerð áætlunarinnar.

Áætlunin skal gilda til fimmtán ára í senn og í henni verður mörkuð aðgerðaáætlun til fimm ára á þessu sviði.

Stefnumótandi áætlun er ætlað að draga saman meginþætti í langtímastefnumörkun ríkisins í málaflokkum sem snúa að verkefnum sveitarfélaga og samræma stefnumótun ríkis og sveitarfélaga á þeim sviðum.

Stefnumótun ríkisins á þessu sviði er nýmæli og felur í sér að gerð verður langtímaáætlun í  samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun og byggðaáætlun/sóknaráætlanir.

Hefur ráðherra skipað starfshóp með fjórum einstaklingum til að semja tillögur að slíkri áætlun. formaður starfshópsins er Valgarður Hilmarsson, Blönduósi.

DEILA