HVEST fær 80 mkr í aukafjárveitingu

Heilbirgðisstofnun Vestfjarða. Ísafirði.

Heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni hafa fengið 560 milljóna króna aukafjárveitingu fyrir árið 2018. Aukningin nemur að jafnaði um 3% af heildarfjárveitingu stofnananna á árinu segir í tilkynningu frá Velferðarráðuneytinu. Aukafjárveitingunni er fyrst og fremst ætlað að mæta halla á rekstri stofnananna sem að einhverju leyti stafar af veikleika í rekstri en má einnig rekja til ófyrirséðra útgjalda, t.d. vegna mönnunarvanda og veikinda starfsfólks sem kallar á meiri yfirvinnu og þar með aukinn kostnað.

Aukin framlög til heilbrigðisstofnana skiptast sem hér segir:

  • Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 98,8 m.kr.
  • Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 80 m.kr.
  • Heilbrigðisstofnun Norðurlands, 130 m.kr.
  • Heilbrigðisstofnun Austurlands, 70 m.kr.
  • Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 110 m.kr.
  • Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 71,1 m.kr.

Þá segir að ákveðnar breytingar séu fyrirhugaðar á fjármögnun heilbrigðisstofnana til lengri tíma litið „þar sem áhersla verður lögð á að tengja framlög í auknum mæli við árangur. Stefnt er að  því að innleiða sambærilegt fjármögnunarkerfi fyrir heilsugæslusvið stofnananna og notað hefur verið í heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu frá því um mitt ár 2017 og hefur þótt gefa góða raun. Einnig er áformað að breyta fjármögnun á hjúkrunarsviðum stofnananna og taka upp daggjaldagreiðslur líkt og á hjúkrunarheimilum þar sem fjárhæðirnar taka mið af hjúkrunarþyngd íbúanna.“

DEILA