Reykhólahreppur hefur krafist vegar um Teigsskóg síðan 2005

Nýkjörin hreppsnefnd Reykhólahrepps liggur nú undir feldi og íhugar leiðaval fyrir nýjan veg um hreppinn. Sveitarstjórn breytti aðalskipulaginu fyrir áratug fyrir svonefnda B leið sem liggur um Teigsskóg. B leiðin varð síðar að Þ-H leið eftir smávægilegar breytingar og hefur sveitarstjórnin gert viðeigandi breytingar á aðalskipulaginu.

En afstaða Reykhólahrepps lá fyrir miklu fyrr. Í desember 2005 skrifar sveitarstjóri Reykhólahrepps, Einar Örn Thorlacius bréf til Skipulagsstofnunar sem lýsir umsögn sveitarstjórnar um mat á umhverfisáhrifum. Þar stendur:

Reykhólahreppur leggur áherslu á mikilvægi vegabóta í Gufudalssveit fyrir íbúa og aðra vegfarendur.  Vísað er til fyrirliggjandi skýrslu Rannsóknastofnunar háskólans á Akureyri “Samfélagsáhrif og arðsemi” sem fjallar um vegtengingar á Vestfjörðum.  Þar kemur vel fram mikilvægi styttinga í Gufudalssveit (svokölluð leið B) þar sem vegurinn verður á láglendi.

og ennfremur segir í bréfinu:

Sem fyrr mælir hreppsnefnd eindregið með leið B, enda eiga brattir fjallvegir að heyra sögunni til. Sú leið liggur í gegnum Teigsskóg.  Huga þarf að því að taka eins lítið rými undir veginn sjálfan og kostur er, þannig að sem minnst verði gengið á skóginn sjálfan. 

Í sama mánuði skila öll þrjú sveitarfélögin í Barðastrandasýslu sameiginlegri umsögn til Skipulagsstofnunar um matsskýrslu um umhverfisáhrif, það er Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur og Reyhólahreppur. Þar er minnt á skýrslu sem sveitarfélögin létu vinna fyrir sig:

Í júlí 2005 gaf Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri út skýrsluna Samanburður vegtenginga á Vestfjörðum, Vestfjarðavegur og Djúpvegur – samfélagsáhrif og arðsemi, sem stofnunin vann fyrir sveitarfélögin. Skýrsluna létu sveitarfélögin vinna m.a. vegna þess algera skorts á umfjöllun um samfélagslega þýðingu þeirra samgöngubóta sem hér um ræðir

og áfram segir í bréfinu:

Þá þótti skorta sýn á víðara samhengi samgöngubótanna en næði bara til þessara þriggja sveitarfélaga, sýn á þá framþróun sem verður með samgöngubótum annars staðar á Vestfjörðum og hvaða framtíðarhlutverki þessar tilteknu samgöngubætur gegna í því samhengi.  Sveitarfélögin leggja því þessa skýrslu RHA formlega fram til Skipulagsstofnunar með umsögn þessari

og loks:

Sveitarfélögin fagna því að Vegagerðin skuli fallast á kröfu þeirra, og ákveða að leið B verði fyrir valinu sem kostur Vegagerðarinnar í 2. áfanga framkvæmdarinnar á milli Þórisstaða og Krakár, enda hefur leiðin algjöra yfirburði yfir leiðir C og D, hvað varðar styttingu vegar og ferðatíma, og hvað vegtæknilega þætti og umferðaröryggi snertir.