Alvarleg staða í velferðarþjónustu

Pétur Magnússon

Ríkisstjórnin boðar áframhaldandi niðurskurð
næstu þrjú árin til fyrirtækja í velferðarþjónustu

Félagsaðilar í Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) munu koma saman til félagsfundar á Hrafnistu í Reykjavík föstudaginn 12. október kl. 14 til að ræða þá alvarlegu stöðu sem framundan er í rekstri fjölmargra heilbrigðisfyrirtækja og stofnana víða um land sem boðuð er í framlögðu fjárlagafumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár.

Í fréttatilkynningu frá samtökununum segir að í fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2019 boði ríkisstjórin áframhaldandi niðurskurð á greiðslum til flestra aðildarfélaga SFV með sama hætti og þau hafa staðið frammi undanfarin ár, ekki síst á yfirstandandi ári. „Samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar stendur einnig til að skerða greiðslurnar enn frekar árin 2020 og 2021, að minnsta kosti. Standi þessi ákvörðun í meðförum Alþingis í umræðum um fjárlagafrumvarpið verður niðurskurðurinn meiri árin 2020 og 2021 heldur en á yfirstandandi ári og fyrirsjáanlegur er á næsta ári. Þetta kemur nokkuð óvart þar sem í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er meðal annars sérstaklega tiltekið að huga þurfi að rekstrargrunni hjúkurnarheimilanna.“

Áfram niðurskurður til hjúkrunarheimila

Þá segir að augljóst sé af lestri frumvarpsins að sú langstærstum hluta af uakningu fjármagns til heilbrigðismála sé ætluð Landspítala og opinberum heilbrigðisstofnunum og á hinn bóginn gert ráð fyrir að skera áfram niður rekstrarframlög til hjúkrunar-, dvalar -, og dagdvalarrýma þótt ætlunin sé að fjölga slíkum rýmum.

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu segja að vísbendingar séu um að viðbótarfjármagnið hafi verið vanreiknað auk þess sem ríkisvaldið hefur lagt ýmsar nýjar og fjárhagslega íþyngjandi kröfur á aðildarfélög SFV undanfarin misseri án þess að kröfurnar hafi verið fjármagnaðar af hálfu ríksins.

„Vegna þeirrar stöðu hafa viðræður SFV við Sjúkratryggingar um nýjan rammasamning fyrir dagdvalir siglt í strand en samningafundir hafa ekki verið haldnir frá því í lok mars. Rammasamningur um hjúkrunar – og dvalarrými rennur út um áramótin og er fyrirhugaður samningur sá langstærsti í sögu Sjúkratrygginga.“

Ekki er ólíklegt að sum aðildarfélög SFV muni þurfa að taka rekstur sinn til endurskoðunar til að mæta áframhaldandi niðurskurði á framlögum ríksins allt til ársins 2021 að minnsta kosti, annað hvort með því að leggja niður ákveðna þjónustuþætti eða breyta rekstrarfyrirkomulagi til að afla nýrra tekna á öðrum vettvangi óháðum framlögum frá ríkinu, segir að lokum í tilkynningu samtakanna.

Formaður samtalanna er Pétur Magnússon, Hrafnistu í Reykjavík.

DEILA