Vaxandi umsvif Náttúrustofu Vestfjarða

Náttúrustofa Vestfjarða er ein af 8 starfandi náttúrustofum á Íslandi. Hún var stofnuð af Bolungarvíkurkaupstað og ríkinu árið 1996. Árið 2003 fluttist stjórn Náttúrustofa alfarið til sveitarfélaga. Bolungarvíkurkaupstaður var fyrstu árin eftir það einn um reksturinn en árið 2007 gerðust Súðavíkurhreppur og Ísafjarðarbær aðilar að stofunni og Tálknafjarðarhreppur, Strandabyggð og Vesturbyggð nokkru síðar.

Ársreikningar Náttúrustofu Vestfjarða fyrir árið 2022 voru samþykktir á stjórnarfundi miðvikudaginn 1. mars s.l. Velta stofunnar árið 2022 var um 147 milljónir króna. Umsvifin hafa farið vaxandi undanfarin ár og afkoman batnað þannig að tekjur hafa verið nokkru meiri en gjöld. Fjárhagsstaða stofunnar hefur batnað sem því nemur.

Hjá NAVE eru 10 fastráðnir starfsmenn, sem starfa ýmist án staðsetningar eða á 2 starfsstöðvum stofunnar, í Bolungarvík og á Patreksfirði. Undanfarin ár hefur stofan rekið 3 starfsstöðvar, en sem stendur er ekki starfsmaður á starfsstöðinni í Strandabyggð. Á sumrin bætist svo við sumarstarfsfólk, auk þess sem nemar frá öðum löndum hafa á undanförnum árum komið til starfa í nokkra mánuði í senn.

Helstu verkefni á árinu 2022 voru verkefni á sviði umhverfisvöktunar, svo sem á fuglum og sjávarlífverum, náttúru- og fornleifarannsóknir vegna framkvæmda og grunnrannsóknir

DEILA