Raforkuverð til heimila nær óbreytt í átta ár

Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands hefur verð á raforku til heimila haldist nær óbreytt á Íslandi undanfarin átta ár þegar miðað er við jafnvirðisgjald, þar sem leiðrétt er fyrir gjaldmiðlum og er þá átt við við raforkusölu á bilinu 2.500-5.000 kílóvött sem er dæmigerð fyrir heimilisnotkun. Hið sama á við um Finnland.

Þegar horft er til hinna Norðurlandanna hefur raforkuverð í Danmörku hins vegar hækkað nokkuð ört undanfarið ár á sama mælikvarða. Þannig hækkaði verð á raforku þar í landi um 55% á milli fyrri hluta ársins 2021 og sama tímabils á þessu ári.

Talsverð hækkun hefur einnig orðið í Noregi og Svíþjóð. Þó lítil hækkun hafi átt sér stað á milli síðari hluta 2021 og fyrri hluta 2022 hækkaði verð hins vegar um 50% á milli síðari hluta ársins 2020 og sama tímabils á síðasta ári.

Miðað við fréttir fjölmiðla hefur verð á raforku haldið áfram að hækka ört á yfirstandandi árshelmingi hjá nágrannaríkjum Íslands.

DEILA