Unnið að framtíðarsýn fyrir Látrabjarg

Fulltrúar Umhverfisstofnunar, Vesturbyggðar og landeigenda vinna nú að gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Látrabjarg.  

Markmið með stjórnunar- og verndaráætlun er að marka stefnu fyrir framtíð Látrabjargs og hvernig viðhalda skuli verndargildi þess. 

Látrabjarg var friðlýst sem friðland í mars árið 2021. Markmið friðlýsingarinnar er að vernda sérstætt lífríki Látrabjargs og búsvæði fugla og viðhalda náttúrulegu ástandi svæðisins og landslagi. 

Samkvæmt 81. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd er eitt af hlutverkum Umhverfisstofnunar að annast gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði. 

DEILA