Matvælaráðherra kynnir áform um að greiða fyrir orkuskiptum í sjávarútvegi

 Matvælaráðherra hefur kynnt í samráðsgátt stjórnvalda áform um lagasetningu sem ætlað er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda fiskiveiðiflotans og hraða orkuskiptum í samræmi við þau markmið sem hafa verið sett.

Markmið stjórnvalda er að Ísland nái kolefnishlutleysi og fullum orkuskiptum eigi síðar en árið 2040 og verði þá óháð jarðefnaeldsneyti fyrst ríkja.

Annarsvegar er um að ræða áform um frumvarp til laga sem heimilar smábátum eða fiskiskipum sem knúin eru rafmagni sem aðalaflgjafa að sækja um að landa 750 kg í þorskígildum talið af kvótabundnum tegundum í hverri veiðiferð á strandveiðum á fiskveiðiárinu 2022/2023 í stað 650 kg. Þannig hafi eigendur smábáta eða minni fiskiskipa hvata til að fjárfesta í nýjum bátum og skipum eða breytingum þannig að þau gangi fyrir rafmagni með drifrafhlöðum í stað jarðefnaeldsneytis.

Hinsvegar er um að ræða áform um frumvarp sem varðar heimildir smærri togskipa til veiða innan 12 mílna beltis fiskveiðilandhelginnar, m.a. um hámarkslengd og vélarafl. Vélarafl er mælt í svonefndum aflvísi sem er margfeldi af hestöflum aðalvélar og þvermáli skrúfu viðkomandi skips. Í frumvarpinu er lagt til að gerðar verði breytingar á þessum reglum til að greiða fyrir orkuskiptum og þá sérstaklega notkun tvíorkuskipa í fiskveiðum.

DEILA