Áfram Árneshreppur – Styrkir 2022

Auglýst var eftir styrkumsóknum í byggðaþróunarverkefnið Áfram Árneshreppur í febrúar 2022. Alls bárust alls 15 umsóknir um styrki, en heildarfjárhæð styrkumsókna nam 21.316.622 kr. 
Umsóknir voru metnar með tilliti til níu mismunandi viðmiðunarþátta:
• Að verkefnið falli vel að skilaboðum íbúaþings og stefnumótun verkefnisins.
• Útkoma nýtist sem flestum íbúum Árneshrepps.
• Að verkefnið trufli ekki samkeppni á þjónustusvæði.
• Leiði til atvinnusköpunar, helst á heilsársgrundvelli.
• Sé líklegt til árangurs og þekking og/eða reynsla sé til staðar.
• Að markaðslegar og/eða rekstrarlegar forsendur séu trúverðugar.
• Áhrifa gæti fyrst og fremst í samfélaginu í Árneshreppi.
• Hvetji til samstarfs og samstöðu.
• Að styrkveiting hafi mikil áhrif á framgang verkefnis.
Enn fremur er gengið úr skugga um að styrkhæfni verkefna sé í samræmi við reglur Byggðastofnunar um styrki í Brothættum byggðum.

14 verkefni hlutu styrkvilyrði og var heildarupphæð styrkveitinga 7.000.000 kr. Reiknað er með því að verkefnin komi til framkvæmda á árinu 2022

Sveindís Guðfinnsdóttir – Strandaband – Styrkvilyrði: 1.650.000 kr.
Nýsköpun í atvinnulífi með því að koma á fót ullarverksmiðju sem vinnur prjónaband úr hráull af svæðinu.

Salti síkáti ehf – Reyking á þorski og ýsu – Styrkvilyrði: 400.000 kr.
Reyking þorsks og ýsu til manneldis, einnig harðfiskvinnsla. Gert ráð fyrir að heimaaðilar geti nýtt aðstöðuna þegar vinnslan er ekki í gangi.

Oddný Ágústa Hávarðardóttir – Nytjaplöntur í Árneshreppi – Styrkvilyrði: 200.000 kr.
Tilraunaræktun og úrvinnsla nytjaplantna í Árneshreppi. Fyrstu ræktunartegundir verða iðnaðarhampur og burnirót. Tilraunaverkefni til skamms tíma í fyrsta fasa.

Ferðamálasamtök Árneshrepps – Markaðssetning Árneshrepps – Styrkvilyrði: 600.000 kr.
Sameiginlegt átak aðila til að markaðssetja og kynna Árneshrepp. Verkefninu er ætlað að laða að fleiri ferðamenn í byggðarlagið og hvetja til samstöðu heimamanna. 

Urðartindur ehf – Deiliskipulag fyrir heilsárshús – Styrkvilyrði: 600.000 kr.
Hönnun og hnitsetning deiliskipulags í Norðurfirði. Til stendur að deiliskipuleggja lóðir fyrir heilsárshús bæði til sölu og leigu. 

Arnar Arinbjarnarson – Fjarvinna í Árneshreppi – Styrkvilyrði: 400.000 kr.
Greining á möguleikum til fjarvinnslustöðvar í Árneshreppi.  Afurðin er viðskiptaáætlun eða greiningarskýrsla tilbúin til markaðskynningar.  

Verzlunarfjelag Árneshrepps ehf – Handverkshorn í Verzlunarfjelaginu – Styrkvilyrði: 300.000 kr.
Kaup á ísvél, hátölurum, hillum, hengi, stólum og borðum fyrir handverkshorn í búðinni. Tilgangurinn er að gera Verzlunarfjelagið meira aðlaðandi í anda handverks, verslunar og kaffihúsamenningar og bæta aðbúnað.

Guðmundur Pétursson – Báturinn Mjóni – Styrkvilyrði: 300.000 kr.
Koma þarf upp aðstöðu til að hýsa menningarminjar til varðveislu og sýningarhalds á bátnum Mjóna sem hefur verið gerður upp. Á næsta ári verða 150 ár frá því að hann kom fyrst í Ófeigsfjörð. 

Hótel Djúpavík ehf – The Factory – Styrkvilyrði: 250.000 kr.
Myndlistarsýning í verksmiðjubyggingunum í Djúpavogi. Fjöldi listamanna kemur að sýningunni, innlendir sem erlendir.

Urðartindur ehf – Rafvæðing tjaldstæða – Styrkvilyrði: 200.000 kr.
Framhaldsstyrkur til rafvæðingar á tjaldsvæði. Aukin og bætt þjónusta við ferðamenn.

Hilmar Vilberg Gylfason – Það er heim – Styrkvilyrði: 150.000 kr.
Menningartengt framhaldsverkefni til hönnunar á myndrænni umgjörð fyrir lagið „Víkursveit – það er heim“. 

Baskasetur Íslands – Baskavígin – Styrkvilyrði: 1.000.000 kr.
Framhaldsstyrkur vegna uppbyggingar Baskaseturs í Djúpavík til hönnunar og kaupa á byggingarefnum og sérfræðiráðgjöf. Að baki verkefninu er alþjóðlegur hópur fræða- og listamanna.

Tyler Wacker – Heitur pottur á enda hjólaleiðar – Styrkvilyrði: 250.000 kr.
Hönnun þriggja daga hjólaleiðar um Árneshrepp og markaðssetning á henni. Gert er ráð fyrir samvinnu við þjónustuaðila í byggðarlaginu vegna þessa. Gefur svæðinu tækifæri á að verða hluti af hjólaleið. 

Háireki ehf – Smávirkjun í Húsá í Ófeigsfirði – Styrkvilyrði: 700.000 kr.
Framhaldsstyrkur til efniskaupa og uppsteypu á stöðvarhúsi vegna smávirkjunar í Ófeigsfirði. Rafmagnið verður nýtt m.a. til atvinnusköpunar vegna hreinsunar á æðardúni. Einnig batnar aðgengi að rafmagni á tjaldsvæði og í þremur íbúðahúsum.