Þörungamiðstöð í samstarf með Háskóla Íslands

Efri röð frá vinstri: Inga Þórsdóttir, forseti Heilbrigðisvísindasviðs HÍ, Sigurður M. Garðarsson, forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs HÍ, María Maack, ráðgjafi um sjálfbærni hjá Þörungaverksmiðjunni, Anna Þóra Hrólfsdóttir, doktorsnemi í matvælafræði, og Sæunn Stefánsdóttir, forstöðumaður Stofnunar rannsóknasetra HÍ. Sitjandi eru Finnur Árnason, framkvæmdastjóri Þörungaverksmiðjunnar hf., og Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands. MYND/Gunnar Sverrisson

Háskóli Íslands og Þörungamiðstöð Íslands hf. hyggjast vinna saman að því að efla rannsókna- og þróunarstarf í tengslum við sjálfbæra nýtingu sjávarþörunga á Reykhólum við Breiðafjörð. Þetta kemur fram í viljayfirlýsingu sem Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, og Finnur Árnason, framkvæmdastjóri Þörungaverksmiðjunnar hf., undirrituðu fyrir helgi.

Þörungamiðstöð Íslands er í eigu Þörungaverksmiðjunnar og Reykhólahrepps. Tilgangur miðstöðvarinnar er m.a. að stuðla að því að safna gögnum, aðferðum og upplýsingum í þekkingarbanka um afkomu og nýtingu ræktaðra og villtra sjávarþörunga við Ísland. Þá leggur Þörungamiðstöðin jafnframt áherslu á að starfa með rannsóknastofnunum og veita þeim og fyrirtækjum aðstöðu og þjónustu vegna þörungarannsókna auk þess að taka þátt í mennta- og fræðastarfi og vinna að ræktun þörunga.

Þörungaverksmiðjan hefur verið rekin í áratugi í Reykhólahreppi við Breiðafjörð og er stærsti vinnustaður sveitarfélagsins. Verksmiðjan slær og þurrkar hágæða klóþangs- og hrossaþaramjöl sem selt er um allan heim. Mjölið er vottað sem lífræn vara og hráefnis aflað á umhverfishæfan og sjálfbæran hátt í samræmi við veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar.

Samkvæmt yfirlýsingunni sem undirrituð var fyrir helgi lýsa báðir aðilar yfir áhuga á samtarfi í tengslum við uppbyggingu og starfsemi rannsókna- og þekkingarmiðstöðvar um þörunga á Reykhólum en tilgangur samstarfsins er m.a. að auka þekkingu á umhverfi þörunga með vöktun og rannsóknum ásamt því að skapa frekari verðmæti og atvinnu tengda þeim. 

Háskóli Íslands leggur mikla áherslu á að vinna með samfélagi og atvinnulífi og innan skólans er lagt kapp á að skapa gott umhverfi fyrir rannsóknir og hagnýtingu þeirra í þágu samfélags og atvinnulífs. Með viljayfirlýsingunni vill skólinn leggja sitt af mörkum til verkefna sem miða að því að afla nýrrar þekkingar sem tengist ræktun, vinnslu og hvers kyns nýtingu þörunga en innan skólans hafa farið fram ýmiss konar rannsóknir sem tengjast þessum sjávarlífverum og nýtingu þeirra. Samstarfið við Þörungamiðstöð Íslands fellur afar vel að stefnu skólans, HÍ26, sem kveður m.a. á um hlutverk HÍ í þágu þróunar samfélaga og þekkingarsköpunar en nánari útfærsla á samstarfinu verður staðfest síðar með formlegum samningi fyrir hvert verkefni.

DEILA