900 milljónir í styrki til orkuskipta

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur ákveðið að að auglýstir verði styrkir til orkuskipta að upphæð 900 milljónir af þeim fjárveitingum sem veittar eru til loftslagsmála í ár.

Um er að ræða eina hæstu upphæð sem sjóðurinn hefur úthlutað um árabil.

Styrkirnir eru liður í aðgerðum stjórnvalda í loftslagsmálum og orkuskiptum og eru styrkflokkar í samræmi við stefnu stjórnvalda um að styðja við orkuskipti á landsvísu. Áhersla er lögð á vistvæna orkunýtingu, sem og að styðja við orkuskipti í samgöngum um land allt.

Áframhaldandi stuðningur er við uppbyggingu hleðslunets fyrir rafbíla.

Styrkirnir geta að hámarki numið 33% af áætluðum stofnkostnaði.

Styrkir verða veittir til eftirfarandi verkefna:

  • Bætt orkunýting, t.d. búnaður sem minnkar raforkunotkun til beinnar upphitunar í rafkyntum varmaveitum og/eða dregur úr olíunotkun.
  • Verkefni sem minnka olíunotkun í iðnaði, t.d. búnaður sem nýtir vistvæna orku í stað olíu.
  • Líf- eða rafeldsneytisframleiðsla og orkugeymslur.
  • Veittir verða styrkir sem ætlaðir eru fyrir uppsetningu hleðslu- eða áfyllingastöðva til þéttingar nets hleðslustöðva við vegakerfi, fyrir vistvæn ökutæki við gististaði, frístundasvæði, verslanir og fjölsótta ferðamannastaði.
  • Aðgerðir sem nýta vistvæna orku í haftengdri starfsemi og í siglingu til og frá höfn.
DEILA