Fyrirtækjakönnun landshlutanna 2022

Vestfjarðastofa fyrir hönd Fjórðungssambands Vestfirðinga hvetur fyrirtæki í landshlutanum að taka þátt í fyrirtækjakönnun landshlutanna en hún er á vegum allra landshlutasamtaka á landsbyggðinni, atvinnuþróunarfélaga og Byggðastofnunar.

Könnunin er ætluð öllum, stórum og smáum rekstraraðilum/fyrirtækjum sem eru í framleiðslu eða bjóða þjónustu. Markmiðið er að kanna hver staða þeirra er til að geta stutt þau betur hvar sem þau eru á landinu.

Könnunin er valkvæð og þér ber ekki nokkur skylda til að svara könnuninni eða einstökum hluta hennar. Í fyrirtækjakönnun landshlutanna 2022 er spurt um hvort fyrirhugað sé að bæta við fólki eða fækka og hvort það vanti menntað starfsfólk. Hvort fyrirtæki ætli að fjárfesta eða losa sig við framleiðslutæki og tól. Þá er spurt um nokkur atriði er lýsa tegund og eðli rekstursins. Að lokum er spurt út í nokkur atriði er tengjast stöðu eftirspurnar hjá fyrirtækjunum, stuðningsgreinar og þekkingu þeirra á stoðkerfinu.

Úrvinnsla könnunarinnar verður með sambærilegum hætti og þegar hún var framkvæmd síðast. Hún fer þannig fram að reiknuð verða meðaltöl svaranna eftir landshlutum og stundum atvinnugreinum. Stundum er gerð aðhvarfsgreining og þá getur verið gagnlegt að nota viðbótarupplýsingar annars staðar frá til að fá greinilegri niðurstöður. Ekki verða birtar upplýsingar sem rekja má til einstakra fyrirtækja eða einstaklinga. Aðeins verða birtar niðurstöður þeirra hópa sem spurt er um í könnuninni.

Til að taka þátt í könnuninni er hægt að smella hér.

DEILA