Dýralæknaþjónustu á Vestfjörðum – Samningar lausir til umsóknar

Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralæknum til að taka að sér almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu á Vestfjörðum.  

Markmiðið er að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna þjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landssvæðum þar sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna af skornum skammti.

Starfið felur í sér að gegna dýralæknisþjónustu fyrir búfé og gæludýr á Vestfjörðum og að taka að sér tiltekin störf fyrir Matvælastofnun. Svæðið sem um ræðir er Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkur­hreppur. 

Gerðir verða tveir samningar, annars vegar þjónustusamningur og hins vegar verkkaupasamningur, hvoru tveggja eru verktakasamningar við Matvælastofnun. Almennri dýralæknaþjónustu tilheyrir einnig að standa vaktir kvöld, nætur og helgidaga, en að tilteknu hámarki.

Auglýstur þjónustusamningur er gerður til fimm ára og gildir til og með 1. júní 2027.

Staðaruppbót sem greidd er samkvæmt þjónustusamningi er í formi mánaðarlegrar þóknunar. Hægt er að sækja um fullar staðaruppbætur eða að hluta, með tilheyrandi skerðingu á skyldum. Þóknun fyrir opinber eftirlitsverkefni unnin samkvæmt verkkaupasamningi við Matvælastofnun er tímagjald.

Dýralæknir sem gerir þjónustusamning skal vera með eða hafa aðgang að starfsstöð innan þjónustusvæðisins til að tryggja eftir föngum að dýraeigendur fái þjónustu innan hæfilegs tíma.  Æskilegt er að umsækjandi hafi góða þekkingu á staðháttum og sjúkdómastöðu á viðkomandi svæði.  Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu.

DEILA